Resumen empresa

Páginas: 6 (1273 palabras) Publicado: 26 de octubre de 2014
LOCALITZACIÓ DE L’EMPRESA
La localització és el lloc que s’escull físicament per ubicar una empresa o un negoci. Per escollir un lloc adient s’han de valorar una sèrie de variables externes:
La demanda del mercat. Primer s’ha d’analitzar si en la població o bé en la zona on es vol instal·lar l’empresa hi haurà interès cap al producte que es vol oferir i, a més, en quina situació es troba lacompetència.
El proveïment de matèries primeres. S’ha de valorar la qualitat de les matèries que interessen, el cost i la facilitat d’obtenir-les.
El mercat de treball. Fa referència als possibles treballadors, als seus coneixements tècnics, al cost laboral, a la situació social i legal, etc.
Les comunicacions i el transport. S’ha de tenir en compte si a prop d’on s’ubicarà l’empresa hi hamitjans de transport utilitzables i si, a més, és un lloc de fàcil accés per al transport en general i per a la comunicació amb altres empreses.
Els subministraments. S’ha de tenir informació de si el lloc que es tria té disponibles tots els subministraments, com ara llum, aigua, telèfon, connexions a Internet, que es necessiten per al funcionament de l’empresa i, evidentment, se n’ha de saber elcost.
El cost de la consturcció i del solar. S’ha de tenir en compte que no a tot arreu els preus són iguals i que varien substancialment, sobretot el dels solars, d’una població a l’altra o d’una zona a l’altra.
La legislació. S’ha de tenir molt clara la normativa legal, tant la fiscal i la mercantil com la social.
La inversió i el finançament. Cal tenir en compte que s’han d’obtenir recursoseconòmics i que, per tant, interessa ubicar l’empresa en un lloc on l’accés a les institucions financeres sigui fàcil, com també les opcions d’inversió.
El desenvolupament econòmic de la regió. S’ha de valorar el desenvolupament de la regió que es tria, ja que és un bon símptoma per preveure el futur desenllaç de l’empresa.
LA DIMENSIÓ DE L’EMPRESA
Quan parlem de la dimensió de l’empresa parlemde la seva capacitat de producció, que és determinada per una sèrie de factors com ara la tecnologia, el nombre de treballadors i el mercat. Per decidir la dimensió de l’empresa,, o la capacitat productiva de les instal·lacions de l’empresa, primer s’ha de saber quina és la capacitat necessària i quina en serà la localització. Quant a la capacitat necessària, s’entén com el nivell màxim deprodcció que es pot obtenir en un període de temps determinat. Per conèixer aquesta dada, abans s’ha de fer una previsió de la demanda, és a dir, un estudi de mercat. Posteriorment s’han d’analitzar la producció, els costos i tots els altres factors influents, tant en la localització com en la dimensió, avaluar les diferents alternatives i prendre la decisió oportuna.
Al marge de la dimensió inicial,entre les finalitats de l’empresa hi ha la d’anar augmentant la capacitat productiva al llarg de la seva vida. L’empresa pot créixer de dues maneres: internament i externament.
CREIXEMENT DE L’EMPRESA
CREIXEMENT INTERN: Quan l’empresa es decanta per una estratègia de creixemnt, la seva primera intenció és el creixement intern. Quan parlem de creixement intern de l’empresa ens referim a l’incrementde la capacitat productiva o bé de l’augment de la varietat dels seus productes i serveis, és a dir, diversificar la producció per assolir nous mercats. En qualsevol dels casos l’empresa creix, i aquest fet li pot comportar haver de refer les instal·lacions i, per tant, incrementar el seu patrimoni.
CREIXEMENT EXTERN: Quan el creixement intern no és suficient, les empreses opten pel creixementextern que fa referència a l’adquisició, el control, l’absorció d’empreses, la fusio de’empreses que ja existeixen o la cooperació amb altres empreses amb la finalitat d’accedir a nous mercats o formar acords entres si.
Fusió pura d’empreses. És la unió entre diverses societats per crear-ne una de nova. L’empresa que sorgeix com a fruit de la negociació de les altres assumeix els drets i les...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • RESUMEN empresas
  • empresa resumen
  • Resumen Teoría De La Empresa
  • resumen de imagen de empresa Capriotti
  • resumen de empresas concientes
  • Resumen de la empresa en el sistema economico
  • resumen empresas que perduran
  • administracion de empresas CONTROL resumen

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS