Socio

Páginas: 4 (941 palabras) Publicado: 17 de enero de 2011
Guia docent – Educació Primària- Curs acadèmic 2010-2011

SOCIOLINGÜÍSTICA

DADES BÀSIQUES DE L’ASSIGNATURA
Nom: Sociolingüística Codi:3616 Any del pla d’estudis: 2002 Tipus: lliure configuracióCrèdits totals: 4,5 • • Curs:3r Quadrimestre:1r Prerequisits normatius:Cap Prerequisits recomanats: La llengua vehicular serà la catalana. Per aquest motiu l’alumne haurà de tenir un bon nivell decompetència lingüística i comunicativa, per tal de poder treballar l’assignatura amb la interacció i participació necessàries. crèdits teòrics:3 crèdits pràctics:1,5

DADES BÀSIQUES DE LA PROFESSORANom: Sílvia Oliver i Grau Departament:Llengua i Literatura Àrea de coneixement: Llengua i Sociolingüística Adreça de correu electrònic: silvia@cesag.org Llengua en què serà impartida l’assignatura:Llengua Catalana Hores i lloc de tutoria: Despatx 4

Sociolingüística – 3616 Pàgina 1 de 4

Guia docent – Educació Primària- Curs acadèmic 2010-2011

DADES ESPECÍFIQUES DE L’ASSIGNATURA
1.DESCRIPTOR: Situació de la llengua catalana en el seu domini lingüístic i el futur del català. (Tots aquests punts es treballen a la llum d’altres casos del món). 2. SENTIT DE LA MATÈRIA EN EL PERFIL DE LATITULACIÓ Bloc formatiu Aquesta assignatura pertany al bloc formatiu de l’àmbit de la sociolingüística. Context dins la titulació L’assignatura pretén que l’alumnat adquireixi consciència de laimportància de la relació existent entre llengua, parlant i societat. Interès de la matèria en el desenvolupament professional Conèixer la realitat sociolingüística de les Illes Balears així com lad’altres comunitats, i poder oferir un ensenyament lliure de qualsevol prejudici.

3. OBJETIUS/COMPETÈNCIES: 1. Acostar-se a l’estudi de les llengües i de llur evolució. 2. Analitzar els diferents usoslingüístics i les posicions entorn de la llengua. 3. Considerar el caràcter universal dels fenòmens lingüístics. 4. Comprendre el fenomen de la variació lingüística, plantejant-la de manera dialèctica...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Socio
  • socio
  • Socios
  • Socio
  • Socios
  • socio
  • Socio
  • socio

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS