Tecnicas cuantitativas

Páginas: 5 (1250 palabras) Publicado: 17 de junio de 2011
PRÀCTICA 9 ENRIC BADENES SAN MAURO.

FREQUENCIES
VARIABLES=P30
/NTILES= 4
/STATISTICS=STDDEV VARIANCE MEAN MEDIAN MODE
/ORDER= ANALYSIS .

Frecuencias

[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Enrique\Downloads\Barometros_CIS\Barometros CIS\Barometro enero 2011 CIS\Microdatos.sav

Comentari: el primer que hi ha que destacar es que estem davant de una variable d’escala i,conseqüentment, aquesta aglutina les propietats lògiques tant de les variables nominals com les ordinals. En altres paraules, es realitza una mesura d’interval quan puga assignar-se a l’objecte nombres que, a mes de posseir les característiques de la mesura ordinal, permitisquen la interpretació de la diferencia entre dues variables. Així, amb els nombres associats a la posició dels objectes a una escalad’interval, es poden realitzar les operacions aritmètiques de la suma, resta, multiplicació i divisió. Al construir una escala d’interval no sols s’ha de poder especificar la relació d’equivalència, com a les escales nominals, i la relació “major que” com a les escales ordinàries, sinó que, a més a de poder especificar-se el cocient de qualsevol parella d’intervals. Açò justifica la presència delsestadístics descriptius mitja, mitjana, i moda aportant-nos informació adient sobre el contingut de la variable. A més la variància i desviació típica, com a mesures de dispersió, ens mostren la diferència entre la mitja i cada puntuació

Estadísticos

P30
N | Válidos | 2478 |
| Perdidos | 0 |
Media | 47,11 |
Mediana | 45,00 |
Moda | 34 |
Desv. típ. | 17,589 |
Varianza |309,380 |
Percentiles | 25 | 33,00 |
| 50 | 45,00 |
| 75 | 61,00 |


P30

| Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |
Válidos | 18 | 31 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 19 | 32 | 1,3 | 1,3 | 2,5 |
| 20 | 26 | 1,0 | 1,0 | 3,6 |
| 21 | 19 | ,8 | ,8 | 4,4 |
| 22 | 35 | 1,4 | 1,4 | 5,8 |
| 23 | 29 | 1,2 | 1,2 | 6,9 |
| 24 | 43 |1,7 | 1,7 | 8,7 |
| 25 | 51 | 2,1 | 2,1 | 10,7 |
| 26 | 34 | 1,4 | 1,4 | 12,1 |
| 27 | 45 | 1,8 | 1,8 | 13,9 |
| 28 | 42 | 1,7 | 1,7 | 15,6 |
| 29 | 46 | 1,9 | 1,9 | 17,5 |
| 30 | 60 | 2,4 | 2,4 | 19,9 |
| 31 | 47 | 1,9 | 1,9 | 21,8 |
| 32 | 50 | 2,0 | 2,0 | 23,8 |
| 33 | 63 | 2,5 | 2,5 | 26,4 |
| 34 | 80 | 3,2 | 3,2 | 29,6 |
| 35 | 72 | 2,9 | 2,9 | 32,5|
| 36 | 47 | 1,9 | 1,9 | 34,4 |
| 37 | 44 | 1,8 | 1,8 | 36,2 |
| 38 | 48 | 1,9 | 1,9 | 38,1 |
| 39 | 43 | 1,7 | 1,7 | 39,8 |
| 40 | 36 | 1,5 | 1,5 | 41,3 |
| 41 | 42 | 1,7 | 1,7 | 43,0 |
| 42 | 50 | 2,0 | 2,0 | 45,0 |
| 43 | 55 | 2,2 | 2,2 | 47,2 |
| 44 | 63 | 2,5 | 2,5 | 49,8 |
| 45 | 49 | 2,0 | 2,0 | 51,7 |
| 46 | 37 | 1,5 | 1,5 | 53,2 |
| 47 | 42| 1,7 | 1,7 | 54,9 |
| 48 | 48 | 1,9 | 1,9 | 56,9 |
| 49 | 45 | 1,8 | 1,8 | 58,7 |
| 50 | 43 | 1,7 | 1,7 | 60,4 |
| 51 | 44 | 1,8 | 1,8 | 62,2 |
| 52 | 40 | 1,6 | 1,6 | 63,8 |
| 53 | 32 | 1,3 | 1,3 | 65,1 |
| 54 | 41 | 1,7 | 1,7 | 66,7 |
| 55 | 44 | 1,8 | 1,8 | 68,5 |
| 56 | 28 | 1,1 | 1,1 | 69,7 |
| 57 | 31 | 1,3 | 1,3 | 70,9 |
| 58 | 29 | 1,2 | 1,2 |72,1 |
| 59 | 19 | ,8 | ,8 | 72,8 |
| 60 | 37 | 1,5 | 1,5 | 74,3 |
| 61 | 30 | 1,2 | 1,2 | 75,5 |
| 62 | 40 | 1,6 | 1,6 | 77,2 |
| 63 | 23 | ,9 | ,9 | 78,1 |
| 64 | 48 | 1,9 | 1,9 | 80,0 |
| 65 | 33 | 1,3 | 1,3 | 81,4 |
| 66 | 30 | 1,2 | 1,2 | 82,6 |
| 67 | 27 | 1,1 | 1,1 | 83,7 |
| 68 | 35 | 1,4 | 1,4 | 85,1 |
| 69 | 23 | ,9 | ,9 | 86,0 |
| 70 | 37| 1,5 | 1,5 | 87,5 |
| 71 | 27 | 1,1 | 1,1 | 88,6 |
| 72 | 25 | 1,0 | 1,0 | 89,6 |
| 73 | 23 | ,9 | ,9 | 90,5 |
| 74 | 23 | ,9 | ,9 | 91,4 |
| 75 | 21 | ,8 | ,8 | 92,3 |
| 76 | 28 | 1,1 | 1,1 | 93,4 |
| 77 | 21 | ,8 | ,8 | 94,3 |
| 78 | 28 | 1,1 | 1,1 | 95,4 |
| 79 | 16 | ,6 | ,6 | 96,0 |
| 80 | 19 | ,8 | ,8 | 96,8 |
| 81 | 16 | ,6 | ,6 | 97,5 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Tecnicas cuantitativas
  • Tecnicas cuantitativas
  • Tecnicas Cuantitativas
  • Tecnicas Cuantitativas
  • tecnicas cuantitativas
  • Tecnicas Cuantitativas
  • tecnicas cuantitativas
  • Tecnicas cuantitativas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS