Trabajo Bhopal (Catalan)

Páginas: 5 (1102 palabras) Publicado: 15 de febrero de 2013
Va tenir lloc a Bhopal, un municipi a l’estat de Mahys Pradesh a l’Índia Central que té prop d’un milió d’habitants i està situat a uns 580 quilòmetres al sud de Nova Deli. El fet va tenir lloc la nit del 2 al 3 de desembre del 1984. Està considerat un dels pitjors desastres de la indústria química i va ser produït per una fuga d’isocianat de metil d’una fàbrica de la companyia nord americanaUnion Carbide de productes químics.

L’isocianat de metil s’utilitzava com a producte intermedi en la fabricació del carbaril, un pesticida de la família dels carbamats utilitzat com a substitut dels pesticides organoclorats per la seva baixa toxicitat en animals i la seva fàcil biodegradació.

En molts països les lleis urbanístiques prohibeixen desembolupaments d’aquest tipus. A l´ Índia però,aquest desenvolupament no està ben legislat i no hi ha cap organisme ni administració encarregada de controlar i de prevenir els possibles riscos industrials. La tragèdia de Bhopal ha posat de manifest la necessitat de controls per evitar que instal·lacions perilloses sorgeixin prop de nuclis habitats.

Els motius de la instal·lació eren: la imatge i les relaciones publiques.

En un principiel govern de l’Índia només els permetia la producció de 20 tones de plaguicida per any.

El 1966 un habitant de Bhopal va aconseguir el permís per instal•lar una planta de producció de pesticides, però li mancaven els recursos econòmics. Va parlar amb gerents de Union Carbide, filial de South Charleston, i van crear una nova societat anomenada Union Carbide Índia. En sis mesos van instal•laruna gran fàbrica de producció de pesticides.

La planta es va sobredimensionar, i de les 1.000 tones any, es va passar a les 10.000 per tenir una previsió de futur.

Volien construir grans tancs d’emmagatzematge d’isocianat de metil. Però no ho van fer ja que comportaven grans beneficis econòmics i no hi havia cap demanda del producte.

Aquest fet va fer plantejar el tancament de la fàbrica.Les autoritats locals s’hi van negar ja que suposava la pèrdua d’un miler de llocs de treball en una zona amb un índex d’atur elevat.

La companyia va acceptar però va reduir pressupostos i va començar a acomiadar personal qualificat i va retallar substancialment les despeses de seguretat fins al punt que, el dia de la catàstrofe, feia 6 mesos que tots els mecanismes necessaris per laprotecció, estaven desconnectats.

Es va originar en produir una fuita de 42 tones d'isocianat de metil en una fàbrica de pesticides propietat de la companyia nord-americana Union Carbide. L'accident es va produir a causa de no prendre les degudes precaucions durant les tasques de neteja i manteniment de la planta, el que va causar una reacció exotèrmica que va provocar l'obertura per sobrepressió de lesvàlvules de seguretat dels tancs i amb això l'alliberament a l'atmosfera del gas tòxic, amb l'agreujant que el sistema de refrigeració dels tancs i el catalitzador de gasos previ a la sortida a l'atmosfera, tots dos s'havien desactivat per estalvi de costos.En entrar en contacte amb l'atmosfera, el compost alliberat va començar a descompondre en diversos gasos molt tòxics que van formarun núvol que, en ser més densos els gasos que la formaven que l'aire atmosfèric, va recórrer arran de terra tota la ciutat. Milers de persones van morir de forma gairebé immediata asfixiades pel núvol tòxic. Els símptomes que apareixen en les persones per la seva inhalació són els següents: tos, vertigen, dificultats respiratòries, mal de coll, vòmits, pèrdua del coneixement i edema pulmonar. Sialgun dels seus vapors entra en contacte amb la pell, origina cremades greus i a més és fàcilment absorbible. En contacte amb els ulls origina pèrdua de visió i cremades severes i irreversibles.

I moltes altres persones van morir en accidents en intentar fugir d'ella durant la desesperada i caòtica evacuació de la ciutat.

S'estima que entre 6.000 i 8.000 persones van morir en la primera...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • TRABAJO EL MÉTODO (CATALÁN)
  • Trabajo vidrio Català
  • Trabajo Del Transporte Tecnología (Catalàn)
  • Trabajo Gran Torino (Catalán)
  • TRABAJO SOBRE LA ALIMENTACIÓN. CATALÁN
  • Trabajo libro Escanyapobres (catalán)
  • Trabajo de Gattaca (catalan)
  • Trabajo De Verano Catalan Libro

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS