Trabajo catalan

Páginas: 2 (264 palabras) Publicado: 8 de abril de 2013
Llengua i literatura catalana 4t ESO
Índex Dossier Trimestral 1ª avaluació (Unitat 1, Unitat 2)

Data lliurament: 3 desembre 2012
Unitat 0
1. Comprensió lectora unitat 0
Unitat1
1. Comprensió lectora obligatòria (Només per als alumnes que no han portat el llibre de lectura a la sessió de lectura)
2. Camp semàntic: Vocabulari del museus (+ glossari)
3.Gramàtica:
- apunts gramàtica repàs categories lèxiques i complements oracionals
- repàs anàlisi de l’oració simple (exercicis 32-40)
- anàlisi sintàctica oracions simples

4.Ortografia: “el /al” (Apunts i exercicis 41-42)
5. Lèxic: el sentit figurat. Apunts, exercicis 44-52) i document de locucions i frases fetes.
6. Sociolingüística: la diversitatlingüística (esquema o resum) (+exercicis 64 ,65 i 67). Apunts de l’entrevista a Hélène-Marie Gosselin

Unitat 2
1. Camp semàntic: Vocabulari de la muntanya (+ glossari)
2. Gramàtica:Introducció pronoms febles. Substitució pronominal. Apunts, graella clickedu, exercicis pràctica . Correcció examen.
Exercicis: del 25 al 32.
3. Ortografia: “pel /per al” (exercicis33-34)
4. Lèxic: : sinònims i antònims (esquema o resum) (+exercicis36 - 44)
7. Comprensió lectora obligatòria (Només per als alumnes que no han portat el llibre de lectura a la sessióde lectura)
5. Activitats complementàries (són obligatòries ; es valoren dins la nota del dossier).COMPRENSIÓ LECTORA i ACTIVITATS VOLUNTÀRIES
1. Comprensió lectora voluntària.Tots els alumnes hauran de fer com a mínim una de les dues comprensions lectores de les unitats. No compten com a voluntàries les que has de fer obligatòriament.
2. Activitatscomplementàries Unitat 1 i 2. Són voluntàries i es valoren amb un positiu en l’actitud.


RECUPERACIÓ ORTOGRAFIA ANNEX 1
1. Dictat corregit
2. Activitats recuperació.
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Trabajo vidrio Català
  • Trabajo Del Transporte Tecnología (Catalàn)
  • Trabajo Gran Torino (Catalán)
  • Trabajo de Gattaca (catalan)
  • Trabajo De Verano Catalan Libro
  • TRABAJO SOBRE LA ALIMENTACIÓN. CATALÁN
  • Trabajo libro Escanyapobres (catalán)
  • L'Agua (Trabajo En Catalan

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS