Trabajo de residuos

Páginas: 28 (6984 palabras) Publicado: 7 de febrero de 2012
|
PROBLEMA 8.10 |
ABOCADOR DE LA BÒBILA DE SANT MATEU DE BAGES |
|
ERIC CHACON LAZO |
11/12/2011 |

1-De quants Ecoparcs es disposa actualment a Catalunya i com es tracten en aquestes instal·lacions.
Actualment, a Catalunya hi ha quatre ecoparcs operatius:
* L’Ecoparc 1 de Barcelona
* L’Ecoparc 2 de Montcada i Reixac
* L’Ecoparc 3 de Sant Adrià de Besòs
* L’Ecoparc4 dels Hostalets de Pierola

EL TRACTAMENT QUE ES REALITZA ÉS EL SEGUENT

Tractament mecànic biològic
El tractament mecànic biològic (TMB) és el tractament que s’aplica a la matèria orgànica recollida selectivament i a la RESTA abans de la disposició final.
 
Consisteix a separar i classificar mecànicament els materials reciclables que poden haver quedat en aquestes dues fraccions, i atractar la matèria orgànica restant mitjançant processos biològics.
 
Aquest tipus de tractament té una importància creixent, perquè el 37% en pes del total de residus que es generen als municipis metropolitans és matèria orgànica i cal prioritzar-ne l’aprofitament. A més, en la RESTA encara hi pot haver un elevat percentatge de matèria orgànica que es pot seleccionar i tractar.
Part mecànicadel tractament
La part mecànica del tractament consisteix a separar els elements reciclables (metalls, plàstics, vidre, etc.) continguts en la matèria orgànica o la RESTA.
 
Per fer-ho s’empren processos de selecció manual i automàtica —amb cintes, elements magnètics i garbells, entre d'altres—, de manera molt similar a la de qualsevol planta de triatge.
 
Els resultats d’aquesta part deltractament són, per una banda, els materials recuperables separats per fraccions i, per l’altra, una matèria orgànica de la qual s’han extret la majoria d’impropis.
Part biològica del tractament
La part biològica del tractament pot comprendre dos tipus de processos: el compostatge i la metanització o digestió anaeròbia.
 
Aquests dos processos es poden combinar; per exemple, sotmetent primer lamatèria orgànica a una digestió anaeròbia i efectuant un procés de compostatge secundari.
 
Gràcies a aquests dos processos o a la seva combinació, a banda dels productes ja esmentats, es redueix la càrrega contaminant dels residus, la producció de lixiviats i l’emissió de gasos amb efecte hivernacle.
 
Metanització o digestió anaeròbia: consisteix en la degradació de la matèria orgànicamitjançant microorganismes anaerobis. Es fa a través d’un seguit de processos que donen com a resultat la producció de biogàs —una font d’energia renovable— i l'estabilització dels residus biodegradables, de manera que es converteixen en materials útils com a esmenes orgàniques del sòl.
El procés es duu a terme als digestors mitjançant condicions canviants controlades durant uns 20 dies.
 
Primers’hi aplica un procés d'hidròlisi. L'objectiu és trencar les membranes cel·lulars i descompondre les macromolècules orgàniques —polisacàrids, lípids i proteïnes— en molècules més simples que puguin ser degradades per microorganismes.
 
Aleshores, el pas següent és l'acetogènesi, que consisteix a utilitzar aquestes molècules més simples per produir àcid acètic, hidrogen i CO2. En aquesta fase, elsmicroorganismes que hi participen esgoten l'oxigen del medi, de manera que el procés iniciat de manera aeròbia passa a ser anaerobi.
 
Finalment, en la metanogènesi els microorganismes involucrats utilitzen l'àcid acètic com a font d'energia i respiren CO2 i hidrogen, la qual cosa dóna com a resultat la producció de metà.
 
El resultat de tots aquests processos és la producció de biogàs, unabarreja de diòxid de carboni (CO2) i metà (CH4) a parts iguals, així com d’altres subproductes en menor quantitat. El biogàs constitueix una font de combustible renovable que pot servir per generar electricitat i calor.
 
A banda d’aquest producte, la matèria orgànica restant ha quedat més estabilitzada i es pot destinar a la producció de compost, abocar-la de manera més segura o fins i tot...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • trabajo del proyecto de Residuos solidos
  • trabajo de residuos s lidos
  • TRABAJO CULTURA RESIDUOS SOLIDOS
  • trabajo colavorativo 1 residuos solidos
  • Trabajo Sobre Tratamientos De Residuos Y Composteo
  • TRABAJO SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
  • Trabajo Residuos
  • trabajo de residuos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS