Tractament de textos

Páginas: 10 (2288 palabras) Publicado: 17 de enero de 2011
7. Programas utilizados en el tratamiento de textos. • Clases. Características. • Autoedición. • Tipografía digital. • Formatos. • ATM. • Fuentes Truetype.

CLASSES Un procesador de textos és una eina que ens permit realizar documents que a part de text poden contenir una altra sèrie d’elements como poden ser gràfics, imatge, etc. AA GG és habitual utilizar el procesador de textes per prepararel text que posteriorment inserirem en un programa de maquetació. El programa més important i de més difusió en aquests moments és el Word. No és l’única aplicació disponible per al tractament de textes però si l’estàndard. Altres com poden ser TextEdit, WordPad, WordPerfect Office de la casa Corel, StarOffice de SUN, OpenOffice.org. Tots aquests programes de tractament de textes desen els arxiusamb els formats DOC, RTF, TXT (text pla) i tenen unes característiques similars. CARACTERÍSTIQUES del WORD • Opcions de Paràgraf o interlineat o espai anterior, posterior o control vidues i orfes ... Opcions de Font o cursiva, versaletes o subíndex, súperíndex o espaiat entre caracters ... Configuració pàgina (marges) Estils de text Numeració i vinyetes Taules Opcions de Copiar-Tallar-EnganxarDesfer i Refer Mostrar caràcters ocults Regles de pàgina o Sagnies o Tabuladors Opcions molt bàsiques de dibuix Diagrames i organigrames • • • • • • • • • • • • • • • • Diccionari ortogràfic i gramatical Canvi d’idioma Autocorrecció i autotext Encapçalaments i peus de pàgina Numeració de pàgines Creació d’índex automàtic Creació de seccions Columnes Salts de pàgina, de columna ... Símbols i caràctersespecials (guió llarg) Comptar les paraules Combinar correspondència Formularis Macros Protecció de documents Hipervincles a internet• • • • • • • •

• •

Tema 7: Programes utilizata en tratament de textos.

pàg. 1 / 6

TIPOGRAFIA DIGITAL Llibre: “Manual de tipografia, del plomo a la era digital”, Martín i Mas. Dins de l’evolució de la tècnica de composició i impressió i la sevarepercusió en la tipografia (Fotocop) Dos grans etapes: la tipografia de plom i la tipografia digital. TIPOGRAFIA de PLOM • 1455 — premsa i tipus mòbils • 1886 — premses mecanitzades i linotipia TIPOGRAFIA DIGITAL • 1945 — òffset i fotocomposició • 1985 — autoedició • 1995 — digitalització global • 2000 — nous formats  El s. XIX produeix grans avenços tècnics per a la humanitat: fotografia,litografia, etc. L’aplicació d’alguns d’ells a les arts gràfiques portarà canvis essencials en la manera de concebre el material imprès: • S’imprimeix amb el sistema òfset, consistent en el rebuig aigua-tinta. • Neix la idea de la fotocomposició. Primer per dimensionat òptic de les font i més tard per dimensionat digital.  AUTOEDICIÓ. La digitalització es perfecciona. Un nou invent anomenat“ordinador personal” permetrà visualitzar els resultats en un monitor. El més interessant és que aquest procés abarcarà tots els elements d’una publicació: pàgina, text, elements dibuixats i imatge. Nous aparells i tot un nou vocabulari comencen a ser-nos familiars. El naixement de l’autoedició és possible pq es van unir 4 factros determinants (dos hardware i dos software): • • el hardware, format peltàndem: o p Macintosh + impressora Làser Writer. el software, que sorgeix de combinar un programa informàtic, PageMaker, i un llenguatge universal de descripció de pàgina, PostScript.

DEF: “El procés basat en la composició electrònica de pàgines mitjançant aplicacions informàtiques”. Aquestes aplicacions estan basades en la filosofia WYSIWYG (que visualitzem la pàgina en pantalla tal i com apareixeràen la fulla impresa). DEF: “Aplicació de tecnologies informàtiques als sistemes de preimpressió”. La utilització conjunta: ordinador, programa, llenguatge i impressora marca un nou posicionament davant la impressió. • Sense cap dubte, el motiu fonamental que va desencadenar la febre per l’ús i coneixements de la tipografia fou l’aparició el 1984 de l’ordinador personal Apple Macintosh. Encara...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • tractament
  • Tractament
  • TRACTAMENT
  • Tractament Hoffitis
  • tractament parkinson
  • Tractament De Residus Nuclears
  • Tractament De Plat I D
  • El texto en el texto

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS