Treball per racons

Páginas: 7 (1674 palabras) Publicado: 24 de enero de 2011
Les intel ligències múltiples a l’aula d’educació infanti i primer cicle d’educació primària

EL TREBALL PER RACONS
Quantes vegades hem escoltat definir a un nen o una nena com poc intel ligent per que té dificultats amb les mates o la llengua, però amb una gran capacitat per la música o molt creatiu amb la plàstica?, quantes vegades hem escoltat les matemàtiques son més importants que laplàstica? Son frases que desgraciadament, encara ara s’escolten, i donen a entendre que les activitats pràctiques, de caràcter expressiu o creatiu, estan menyspreades en la societat en que vivim. Pel contrari, cada vegada més, hi ha teories que ens ajuden a treure’ns del cap aquesta idea de que els bons en matemàtiques o llengua son els intel ligents ja que la intel ligència és una sistema d’operacionsbasades en l’experiència personal, afectiva i propera de les persones.

El Dr. Howard Gardner fa la seva aportació a fer aquest canvi de mentalitat; desprès de dur a terme diferents investigacions i experiències ens proposa una nova visió de la capacitat cognitiva humana. Així doncs, defineix la intel ligència com la capacitat de resoldre o generar problemes quotidians i crear productesvaluosos dintre de l’àmbit cultural. El Dr. Gardner ens proposa vuit maneres de conèixer el mon:

Intel ligència lingüística: És la capacitat de pensar en paraules i d’utilitzar el llenguatge per a comprendre i expressar significats. Intel ligència matemàtica: És la capacitat de raonar lògicament, de fer càlculs matemàtics. Intel ligència visualespacial: És la capacitat de

percebre amb precisió elmón visual i espacial.

Les intel ligències múltiples a l’aula d’educació infanti i primer cicle d’educació primària

Intel ligència musical: És la capacitat de produir i apreciar ritmes, tons i timbre de les formes d’expressió musical. Intel ligència cineticacorporal: És la capacitat de controlar els moviments corporals i manipular objectes amb destresa. Intel ligència interpersonal: És lacapacitat de percebre i comprendre a les altres persones. Intel ligència intrapersonal: És la capacita d’autoestima i automotivació. Intel ligència naturalista: És la capacitat d’atracció i sensibilitat del món natural.

El Dr. Gardner afirma que tots els individus posseeixen totes i cadascuna de les intel ligències abans esmentades, tot i que cada de persona difereix en el grau de desenvolupamentde cadascuna d’aquestes.

Una interpretació d’aquesta teoria que possibilita treballar i estar en contacte amb les vuit intel ligències és a través del treball per racons.

1. Que és el treball per racons?

El treball per racons és una proposta metodològica que proposa delimitar, dintre de l’aula, diferents espais on els nostres alumnes puguin realitzar de manera simultània diferentsactivitats de tipus cognitiu,manipulatiu i simbòlic. La manera d’organitzar la classe és oferir una gran varietat de propostes a les quals els nens poden accedir d’una forma oberta. Els nens poden realitzar activitats autònomament, amb d’altres companys o amb l’adult.

Les intel ligències múltiples a l’aula d’educació infanti i primer cicle d’educació primària

Aquesta manera de treballar implicauna metodologia més creativa i flexible, en la que el rol del mestre es dinamitzar els aprenentatges i proporcionar oportunitats per que els alumnes puguin explorar tots els centres

d’aprenentatges.

2. Bases psicopedagògiques del treball per racons.

Si tenim l’oportunitat d’observar un grup de nens d’educació infantil i primer cicle de primària podem dir sense por a equivocar-nos que:Els nens tenen diferents ritmes maduratius, d’aprenentatge i de treball. Durant aquest període de la seva vida el procés de socialització és molt important. En aquest etapa és poden tenir conflictes personals i afectius que dificultin la seva evolució. Tenen una capacita d’atenció reduïda. Els interessos dels nens son diferents.

Es pot considerar que el treball per racons té en compte els...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Treball per fer de Quadern d'Aram
  • Instruccions per a fer el treball de la pel·lícula
  • Activitats per treballar els diferents paràmetres del so
  • Eines per a treballar la fusta
  • Treball per Països. Índia
  • treball pere calders
  • Treball Corregit Per Presentar
  • MOTIVACIONS PER FER EL TREBALL

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS