Treball sobre "las bicicletas son para el verano"

Páginas: 5 (1215 palabras) Publicado: 26 de abril de 2011
Diego Ferrufino Espinoza 2n Batxillerat
Historia
1) Com creus que reflecteix la pel·lícula la vida d'una ciutat espanyola
en guerra. Relaciona-ho amb les fonts orals que tu has rebut (avis,
familiars...).
Crec que aquesta pel-lícula reflecteix el que era la guerra civil en una ciutat d’una manera en que ens dugui a veure els aspectes més rellevantsi notoris de les conseqüències que va viure la població espanyola a causa dels actes del govern que presidia al moment, com per exemple, quan Negrin puja al govern govern de sobte apareixen les llenties com a subministrament bàsic i quasi únic per a la població, i aquestes obtingudes amb cartilles de racionament; o també, al cap davant de tot, la por psicològica causada pels bombardeigs del avionsque atemoritzaven a la població civil provocant tensió a l’hora de refugiar-se.
(FONT: Amics del meu pare ja morts fa anys que van viure la guerra aproximadament a la seva edat dels 15 i 20 anys)
Ara bé, posant com a referència els dos exemples anteriors sobre les llenties i la por psicològica, podria confirmar la relació d’aquests fets amb experiències viscudes d’aquestes persones que vanpatir la guerra i les conseqüències del que comportava viure amb fam. Una fam que provocava desconfiança entre familiars, (com es pot veure a la pel-lícula) i desesperació amb cada bombardeig que presenciaven.
D’una banda, quasi tots els fets que s’han vist de la guerra en aquesta pel-lícula han quedat sobredits en les experiències comptades per aquestes persones.
2) Valora l'escena en què laveïna que té el marit escàpol a la zona
feixista li demana menjar al protagonista a canvi de favors quan entrin
a Madrid "els seus" i el pare de família li respon que "ojalá" ell tingués
menjar per donar-li i ella no li pogués agrair mai.

En Luis (pare) li diu “ojalá” no li tingui que agrair mai perquè el que ell no vol es que els feixistes o els “seus”, segons la veïna, guanyin la guerra ientrin a Madrid, i que també cal referir-se a la difícil situació que estan passant per culpa de la fam, donant així més importància al seu fill i net que són menors, perquè no estan per alimentar a una altra boca més ja que ni tan sòls tenen el suficient per a ells mateixos.
3) Fes una valoració dels diversos personatges que surten en la pel·lícula.
Amb quin t'identifiques més ?.
Personatges queintervenen més en la pel-lícula
Luis(fill), el personatge principal i que d’alguna manera és característic perquè ens dona a veure en la pel-lícula la influència que té la política en l’educació juvenil, acte que aquest n’estarà en desacord que la política intervingués en els estudis. Podríem dir que es un personatge amb idees progressistes o liberals, i que en alguns aspectes queda influenciatpel catolicisme(escena quan quasi tota la família prega a una estàtua de la verge), i tot degut a que està inscrit en una escola catòlica. Podem veure com al llarg de la pel-lícula va madurant cada cop més, des de preocupar-se pels seus estudis fins a preocupar-se més per la ajuda econòmica que pot aportar a l seva família.
Don Luis(Pare), un clar personatge exemplificador de les ideesprogressistes i anticlericals. Es el cap de família i el que té el deure de solucionar tots els problemes familiars i protegir a aquesta a tota costa, a demés de encarregar-se dels subministraments que té que dur a casa. Podem apreciar que aquest personatge està al corrent de les noticies que són dites per la ràdio.
Doña Dolores(Mare), potser uns dels personatges que més pateix la fam de la guerra, a totahora demana que arribi la pau i que acabi la guerra per no seguir passant la difícil situació alimentària i econòmica del moment. Aquesta es catòlica i en una part de la pel-lícula arriba a jutjar a la gent partidària de la república com a escandalitzadors. Al llarg de la pel-lícula patirà una evolució ideològica en la que cada vegada s’ànirà aferrant a idees liberals.
Manolita(Filla),...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • LAS BICICLETAS SON PARA EL VERANO TREBALL 1
  • Las Bicicletas Son Para El Verano
  • Las bicicletas son para el verano
  • Las Bicicletas Son Para El Verano Resumen
  • Las Bicicletas Son Para El Verano
  • “Las Bicicletas Son Para El Verano”
  • Las Bicicletas Son Para El Verano
  • Las bicicletas son para el verano

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS