Trui

Páginas: 3 (592 palabras) Publicado: 10 de enero de 2011
Treball
condició
física

Aleix Grau


Questionari(1)

Explica quina és la manera de prendre les pulsacions correctamen:

Tenim basicament 2 llocs per medirles,al coll i a la munyeca.Enrealitat es poden pendre a quealsevol lloc on la arteria sigui presionada sobre l'os,a l'esport s'utilitzen aquestes formes de medir-les perque son las mes senzilles de utilitzar.

Que és al deuted'oxigen?

significa la dificultat de l'esportista per captar tot l'oxigen necessari per a la seua activitat per una intensitat alta

Digues a quin ritme de pulsacions es treballa la resistènciaaeròbica.

Si un esforç es realitza gràcies a la via aeròbica,podem dir que l'organisme aporta als músculs tot l'oxigen que damanen.Aixó es produeix en activitats de durada mitjana o llarga(3m) i deintensitat petita a mitjana(60%-70%) es traballa a 130 a 150 pulsacions.

4-Esmenta un sistema d'entrenamen que ajudi a millorar la resistència aeròbica.

Sistema continuat: és el que realitzauna càrrega d’entrenament sense cap pausa de recuperació. Per treballar aquest sistema, es fan servir aquests mètodes:

Carrera contínua.
Fartlek.
Entrenament total.

Explica en queconsisteix al test de Cooper:

El test de Cooper és una prova que consisteix a recóorer,durant 12minuts,a la maxima distància possible.Cal fer aquest test en una pista mesurada.Conve sempre portar elmateix ritme(mitja-fort) i és convenient controlar l'esforç per fer el recorregut regular.

Questionari(2)

Defineix la flexibilitat.Posa un exemple d'un esport

DEFINICIÓ DE FLEXIBILITATCapacitat que té l’organisme d’estirar musculs i tendons (Elasticitat
muscular o Estiraments) i a més a més qualitat que ens permet realizar
moviments de gran amplitud articular amb alguna part delnostre
cos( Flexibilitat articular ).
La flexibilitat depèn bàsicament de dues coses:
De la Capacitat d’estirament de la musculatura ( Elasticitat ).
De la Capacitat de moviment de les articulacions...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • truio

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS