varios

Páginas: 2 (495 palabras) Publicado: 17 de octubre de 2014
1. a) Quin tipus de cèl·lula s'està dividint, tenint en compte que té nucli?; b) Esmenta almenys tres característiques d'aquest tipus de cèl·lules. Especifícales correctament amb un nombrecadascuna, per exemple: "Aquest tipus de cèl·lules tenen aquestes característiques: 1)........, 2)........ i 3)...........". c) Les cèl·lules de tot el teu cos s'inclouen en aquest grup? 
2. a) Lacèl·lula que es divideix al vídeo és una cèl·lula mare dels gàmetes, és a dir diploide. Tenint en compte que la mosca té 12 cromosomes en aquestes, quants cromosomes tindrà cadascuna de les dues noves cèl·lules queen resulten al final? Justifica la resposta. b) Com es diu aquest tipus de cèl·lules, segons el seu nombre de cromosomes?. c) Com ja hem escrit abans, a la meiosi, les cèlul·les a partir de les qualses produeix la divisió són cèl·lules mare dels gàmetes. A patir de quines cèl·lules es produeix la mitosi? On les trobem?
3. a) Aproximadament al segon 20 del vídeo la membrana es comença aestrènyer. Com es diu aquesta part final de la telofase I a la meiosi I?; b) Què hi té lloc?; c) Es dóna d'igual forma a les cèl·lules vegetals? Justifica la resposta .
4. Fes una taula a on apareguin lesquatre fases de què es compon la meiosi I i escriu l'interval de temps aproximat en què creguis té lloc cadascuna i el què hi succeeix:
Nom de la fase
Interval de temps (segon d'inici – segon finalaprox.)
Què hi succeeix?
1......


2.....


3........


4........


5. Quantes cèl·lules obtenim a partir d'una cèl·lula mare al final de la meiosi II? 
6. a) Com són aquestescèl·lules (resposta 5) respecte al nombre de cromosomes?; b) Què implica aquest fet després de la fecundació?; c) Quina diferència hi ha entre una d'aquestes cèl·lules i les que en resulten de la meiosi I?7. a) Quantes cèl·lules s'originen a la mitosi al final del procés a partir d'una cèl·lula?; b) Com són aquestes respecte al nombre de cromosomes?; c) Per què aquesta diferència respecte la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Variado
  • Varios
  • Varios
  • Varios
  • Variados
  • Varios
  • Varios
  • Varios

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS