A orde criminal do mundo

Páginas: 3 (648 palabras) Publicado: 10 de diciembre de 2014
A) -INTRODUCIÓN:
1.(Ziegler) Que valores gobernan o mundo nestes tempos?
2.Quen son os verdadeiros amos do mundo?
3.(Galeano) Quen é o terrorista, o asasino neste mundo?
4.Que pasou tras a caídado muro de Berlín
5.Que ideoloxía impera agora?
6.Por que falar de neoviolencia terrorista?

B)-OS AMOS DEL MUNDO:
1.O estado continúa a ser territorial , pero que pasa co capitalfinancieiro?
2.(Ziegler) que opinión ten este pensador sobre a globalización ? Por que di que é unha gran mentira?
3.(J: Collado)Explica e valora a súa opinión sobre o Fondo Monetario Internacional.4.(Galeano) Cantos países integran o FMI e cantos teñen dereito a veto? Cantos integran o Banco Mundial? Cantos integran a Organización Mundial do Comercio con dereito a voto e cantas veces se fixoalgunha votación? Son democáticas as organizacións que dirixen o mundo?

C)-FAME:
1.Segundo a FAO canta xente morre de fame cada día?
2.Xa que hai alimentos para toda a humanidade, comocualificarías esta situación?
3.(Galeano)Dende que gobernan guerreiros e banqueiros moita xente entende que a pobreza non é o resultado da inxustiza social senón a xusta recompensa para a xente pouco eficienteou que non quere traballar. Que opinas deste tipo de afirmacións?

D)-O MEDO:
1.Busca exemplos na vida cotiá dos principais medos da xente (fala cos teus pais, traballadores, xente senemprego...)
2.Galeano cita como principal temor o medo a perder o emprego e como consecuencia a perda de dereitos sindicais dos traballadores. Coñeces algunha situación similar vivida aquí?
3.Cales sonas predicións de Ziegler? Vendo a situación de crise que estamos vivindo en Europa pódese afirmar que estas predicións xa son unha realidade? Sintes que estamos perdendo garantías sociais? Ponexemplos.

E)EMIGRACIÓN:
1.Que é o único que non liberaliza a OMC?

F)PERDA DE VALORES:
1.(Ziegler)Cales son as dúas opción que pode tomar Europa segundo Ziegler?Cal de elas cres que estamos...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • O orde criminal do mundo
  • Do Mundos
  • OS ESTADOS DO MUNDO
  • As Relixóns Do Mundo
  • A Nossa Comprensão Do Mundo
  • El Orden Criminal Del Mundo
  • El orden criminal del mundo
  • Orden Criminal Del Mundo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS