הומוסקסואליות

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (388 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
הומוסקסואליות היא היא נטייה מינית המאופיינת במשיכה מינית ורגשית של אדם אל בני מינו משיכה מינית של אשה אל אשה אחרת מכונה גם לסביוּת. .לפי פירושו של הגרמני קריגר ולוי ,1996 הוא העדפת בניאותו מין, המתבטאת בהתנהגות מינית גלויה, אוריינטציה מינית ותחושת זהות מינית וחברתית תואמות של הפרט. היחס להומוסקסואליות היה כימעט ולחולתין שלילי בהיסטוריה , הדתות ישלילו את קיומן,ואם החברההכירה אז השלטונות הוצאו חוקים שמעסרים את הקיום של יחסים מסוג הזה והעונשים היו חמורים ביותר. בעיני הדת זה נחשב כחטא חמור ועונשיו הוא מוות. היחס להומוסקסואלים התחיל להשתנות רק במחצית השנייהשל המאה ה-20.  בבריטניה היה קיים עד לא מזמן חוק לפיו יחסים הומוסקסואליים הם עבירה פלילית. ובמאה ה-21 אנשים עדיין מאמינים שהומוסקסואליות היא מעשה נגד הטבע. הלגיטימציה ההדרגתיבית שניתנהלהומוסקסואליות במערב היא מהשינויים התרבותיים הניכרים שחלו בתקופה זו.
איך החברה הישראלית מקבלת את ההומוסקסואליות:
במהלך ההיסטוריה השתנו המוסדות החברתיים שהיו אחראים לשליטה במה שנחשב מוסרי ונורמאלי בכל הקשורלהתנהגות מינית, וקביעותיהם השפיעו על הסטאטוס החברתי שהיה להומוסקסואלים. היום נוטה המגמה החברתית לקבל את ההומוסקסואלים: הוצאת ההומוסקסואליות מספר המחלות וחקיקות משפטיות בנושאים מגוונים.
   בארץבניגוד למדינות המערב וארה"ב בפרט, מבחינה ממסדית יש פיגור בנושא היחס להומוסקסואליות. לדוגמא, סן פרנסיסקו - מקום פתוח ומתירני. ניתן לראות שהתהליכים התרחשו בכל התחומים אולם בהבדל של מימד הזמן,וזאת גם בשל הייחודיות של החברה הישראלית כמו מאצ'ואיזם, ים תיכוניות, חברה ביטחונית ואי ההפרדה בין דת למדינה. אין ספק שלדת יש מקום מרכזי בהשפעה על היחס להומוסקסואליות בכל שאר המישורים מכיווןשהיא זו ששלטה במאות הקודמות והיא זו שהחלה ברדיפה אחר הומוסקסואלים. וכיוון שבישראל אין הפרדת דת ממדינה, השינוי בישראל איטי יותר מכל מקום אחר.
   חשוב לזכור כי כל דיון בנושא נטייה מינית משפיע עלחייהם של המוני בני אדם הומוסקסואלים ולכן יש לנהלו מתוך יכולת להפריד בין אמונות ורגשות ובין עובדות המבוססות על מחקר ועל חשיבה רציונאלית הומאנית....
tracking img