5.O galego de 1936 a 1975.

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (784 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 5.- O GALEGO DE 1936 A 1975. CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS FUNDAMENTAIS. CONTEXTO HISTÓRICO E SITUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA

1. Situación do idioma en Galicia até os anos 50Despois do triunfo das tropas franquistas na GUERRA CIVIL (1936-39), a ditadura militar instaurada polos vencedores practica contra os intelectuais unha represión feroz e a lingua galegaperde toda posibilidade de acceder ás instancias oficiais e ao uso público. O emprego do galego é só familiar e coloquial; con todo segue sendo o idioma máis falado.

A ditadura contacon medios moi poderosos: a escola, a Igrexa e a Administración, nas que o único vehículo de comunicación real e oficial era o castelán. Estes órganos non só ignorarán a existencia do idioma, senónque tamén reprimirán o uso do mesmo. Diversos decretos van impoñendo obrigas como rotular os locais comerciais só en castelán, non permitir nomes en galego, catalán e vasco no momento de bautizarou inscribir un fillo no Rexistro Civil, non traducir obras da literatura universal, etc. Calquera defensa do galego que se faga, por tímida que sexa, será vista como un acto perigoso e a persoaque a formula pasará a engrosar as listas de sospeitosos de profesar ideas “separatistas”.

Todos estes axentes castelanizadores acentuarán o proceso de desgaleguización idiomática eprovocarán unha intensa difusión dos prexuízos e dos comportamentos diglósicos na sociedade.

A cultura galega só sobrevive no exilio americano. Alí aparecen as editoriais Galicia,Nova e Citania; tamén alí teñen lugar aqueles actos que resultan impensables na Galicia real: conferencias, emisións radiofónicas e publicacións periódicas nas que se utiliza o galego.1947 aparece Cómaros verdes de Aquilino Iglesias Alvariño e en 1951 A xente de Barreira de Carballo Calero.

Ano clave 1950,creación de Galaxia que recuperará textos e daralle...
tracking img