Acido base practica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (345 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
QUÍMICA. PRACTICA LABORATORI:
VALORACIÓ ÀCID-BASE.

OBJECTIUS: Determinar la concentració d’àcid acètic d’un vinagre blanc (Gourmet).
MATERIALS I REACTIUS: -reactius: vinagre, Hidròxid de Sodi ifenolftaleïna.
-materials: balança, espàtula, bureta, vas de precipitats, matràs aforat, embut, tap, suport amb nou i pinces, proveta amb aixeta, eretmeyer, paper blanc.
CALCULSPREVIS: Preparació d’una dissolució 1M NaOH (1L)
1L diss NaOH·1mol NaOH1L NaOH·40g NaOH1mol NaOH=40g NaOH

PROCEDIMENTS: Agafem la balança, la posem a 0 i col·loquem un vas de precipitats.Tornes a posar la balança i col·loques NaOH (SOSA) fins arribar als 40 g de NaOH. Agafem un matràs aforat de 1L (1000 ml)i poses una mica d’aigua. Posem aigua al vas de precipitats per a diluir la sosa.La dissolem (la dissolució es calenta) i un cop dissolt el NaOH, el col·loquem al matràs quantitativament. Per que no quedi molècules en el vas, tornes a posar-li aigua fins que quedi net. Un copdepositant tot el NaOH, posem aigua al matràs amb un embut fins que enrasi al menisc i posem un tap i homogeneïtzem la dissolució.

VALORACIÓ ÀCID-BASE: Agafem un suport amb nou i pinces, agafem unaproveta amb un aixeta per poder regular i l’encaixem a les pinces del suport. A la proveta col·loquem la dissolució de NaOH i l’enrasem , és a dir, ens passem una mica del volum que necessitem a laproveta i l’enrasem per deixar-la a 0, ja que sempre queden espais d’aire.
Per valorar el vinagre, agafem un vas de precipitats i un eretmeyer. Posem vinagre en el vas i agafem una pipeta amb unapera ( on extraiem l’aire fent força a la S) i el succionem el vinagre (10 ml) i el dipositem al eretmeyer.
Per valorar posem un paper blanc per veure el canvi de color i posem dos gotes defenolftaleïna en el eretmeyer de 10ml de vinagre. El color es transparent.
Agafem l’eretmeyer i tirem NaOH m’entres l’agitem fins que canvia de color a rosa. Hem utilitzat, en total, 13.5 ml de...
tracking img