Activitat geo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (816 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Llegiu el text següent i responeu a les qüestions.
2 . Resumiu les idees principals del text.

- A l’any 1833 Javier de Burgos va dividir el país en provincies.
- L’organització de Pau Vilaperdura fins temps d’ara.
- El principal problema de Catalunya són els aproximadament 1.000 municipis per un nucli desproporcionat com es Barcelona.
- Fa uns anys que la clase política es platejarefer l’organització de Catalunya adoptant una fòrmula Catalana com van ser les VEGUERIES per tal d’acabar amb la descentralització, donar més serveis a la ciutadania i definir els consells comarcals.3 . Segons l’actual divisió territorial, definiu comarca i consell comarcal, i indiqueu-ne la composició i les competències. ¿Quina altra divisió territorial de Catalunya es va aprovar el 1936?Comarca: La comarca es constitueix com una entitat local de caràcter territorial formada per l'agrupació de municipis contigus, té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per alcompliment dels seus fins.

Consell comarcal: Els consells comarcals a Catalunya són l'òrgan de govern i d'administració de la comarca. La seva organització, com en tots els ens locals de Catalunya,es configura amb un òrgan col•legiat, el ple, i un òrgan unipersonal, el President.

L’altre divisió territorial de Catalunya que es va aprovar en 1936 va ser la Divisió Territorial.

La divisióterritorial de Catalunya de 1936 va definir per primer cop les comarques administratives i les regions o vegueries modernes de Catalunya.

4. Expliqueu els orígens, el procés cronològic de creació del’actual divisió comarcal de Catalunya i indiqueu els criteris en què es va basar, les modificacions posteriors i les propostes de revisió.

Creada per decret d'octubre del 1931, a iniciativa delconseller de Cultura, Ventura Gassol, i més tard depenent de la Conselleria de Governació. La Presidència de la Ponència era assumida pel Conseller, la Vice-presidència per Pau Vila, i la Secretaria...
tracking img