Análisis estructural fea (en catalán)

Páginas: 2 (378 palabras) Publicado: 4 de enero de 2011
COQU

PR2.2

ANALISI ESTRUCTURAL AMB ELEMENTS FINITS (FEA)
Javier Galván Reina

Anàlisi estructural amb elements finits (FEA) 10001 Javier Galván Reina 2PJME DATA DE REALITZACIÓ : 25/10/20101

TIPUS D’ASSAIG : Nº D’INFORME : AUTOR : CLIENT :

COQU
OBJECTE

PR2.2

ANALISI ESTRUCTURAL AMB ELEMENTS FINITS (FEA)
Javier Galván Reina

L’anàlisi feta té per objectiu determinar lageometria òptima de la peça per tal que les forces, tensions i deformacions a las que estarà sotmesa estiguin dintre dels requisits.

REQUISITS
• • • En cap part de la peça pot haver-hi tensions persobre del límit elàstic del material. La deformació absoluta màxima no pot passar de 0.8 – 0.9mm La peça ha de tenir la menor massa possible .

DADES DE L’ANÀLISI
Software: Tipus: Model Arxiu:Material: Masa: Volum: llantaB.sldprt C355.0-T61 (SS) 8.624 Kg 0.00318233 m3 Solidworks Simulation (2009) Estàtic

Modificacions:
S’han agut d’augmentar els gruixos dels radis en 1mm així conarrodonir els angles vius de la part posterior d’aquest per elimina tensions que estaven per sobre del límit elàstic. També es va modificar la secció de la part posterior de la campana per disminuir ladeformació excessiva (>1.8mm) que hi havia en l’anàlisi previ:

Secció inicial

Secció modificada

Condicions de càrrega Força de frenada: Força deguda al pes: Aplicació de les forces: 4500N 7000N*(estimació) dues franges de 120 mm de llargada i uns 25 mm d'amplada situades a tots dos laterals de la llanta

2

COQU
RESULTATS
Tensions
Mín. 0.171763 N/mm2 (MPa) Node: 33528

PR2.2ANALISI ESTRUCTURAL AMB ELEMENTS FINITS (FEA)
Javier Galván Reina

Ubicació (-104.826 mm, -163.383 mm, 77.2425 mm)

Máx. 117.402 N/mm2 (MPa) Node: 14937

Ubicació (-28.1499 mm, 95.1844 mm, -56.0687mm)

Distribució de tensions

Coeficient de seguretat (k) al punt menys favorable = límit elàstic / Tmax = 207MPa / 117,4MPa = 1.76

Distribució de K (factor de seguretat)

3

COQU...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • ANALISIS DE ELEMENTOS FINITOS FEA
  • Analisis Estructural
  • Análisis Estructural
  • Analisis Estructural
  • Analisis Estructural
  • Análisis Estructural
  • Análisis Estructural
  • Análisis Estructural A

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS