Antropologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (984 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Text 1:
1. Quin dels dos punts de vista sobre la natura posa de manifest el text i per què?

El text de Joseph Epes Brown posa de manifest el punt de vista contemplatiu de la natura. Aquest puntde vista consisteix en observar la naturalesa per veure què ens pot aportar, com ens hi podem relacionar, interactuar de manera respectuosa. És un punt de vista poètic, místic, empàtic i identificant.Si llegim el text, veiem que en el ritual indi el que es busca és la purificació interior de l’home amb l’ajuda dels elements que aporta la naturalesa, però sense destruir-la. Veiem que identifiquenla cabana amb l’univers, el foc com a representant del gran esperit i arbres com a símbol del que creix de la mare terra. A més del foc, cada element (foc, aigua, aire i terra) hi són representats itenen un simbolisme determinat. Les pedres com a representants de la Terra i el que és indestructible, l’aigua com a símbol del que l’home pot aprendre d’aquesta natura i fa el paral·lelisme de lacapacitat de fluir de l’aigua per tot arreu amb el fluir espiritual. L’aire es veu representat en el fum de la pipa, que simbolitza el sacrifici dels egos de l’home per retornar a la seva essència. Elsindis no creuen en la necessitat de destruir i reconstruir l’entorn. Tot el ritual té un marcat component místic, íntimament relacionat amb el món natural.

Text 2:

2.1 ¿En què es diferencien,segons Aristòtil, els homes dels altres éssers vius?

Segons Aristòtil, la diferència principal entre els homes i els altres éssers vius és la capacitat de llenguatge. Però no entesa només com lacapacitat d’emetre sons, sinó com la capacitat de comunicar sensacions, de diferenciar el que és bo i dolent, la justícia de la injustícia… No només fer les coses per instint natural (com fan els animals)sinó amb una voluntat i una intenció concretes, sent conscient de les conseqüències de cada acte.
2.2 Per què creus que Aristòtil diu que aquell que és apolìtic per naturalesa ha de ser o bé...
tracking img