Apunts intel.ligència

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1560 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
INTEL·LIGÈNCIA
Per què cal coneixement sobre la intel·ligència i les seves teories?
▪ Existeixen tòpics i falses creences respecte al concepte
▪ Aquest coneixement ens ofereix un marc per comprendre la gran quantitat de conductes
▪ Les teories de la intel·ligència són el suport del coneixement del desenvolupament cognitiu de l’individu
▪ Ens ajuda a dissenyar tasques queafavoreixin el desenvolupament cognitiu i de la intel·ligència
▪ La concepció de intel·ligència ha canviat, inclouen aspectes com intel·ligència emocional que hem de conèixer per desenvolupar la nostra intervenció
CONCEPTE
Pocs concepte són tan polèmica com el d’intel·ligència. Des dels primers estudis científics sobre intel·ligència iniciats per Francis Galton pel qual el factor més importantde la intel·ligència era el genètic, molt més que l’ambiental. Les diferents controvèrsies entre les diferents teories han anat augmentant. La teoria que més s’ha imposat últimament és la de la intel·ligència múltiple de Howard Gardner .(no tenim una sola capacitat mental sinó vàries, concretament 9 ( lògico-matemàtica, l’espacial, la lingüística, la musical, la interpersonal, la intrapersonal, lanaturalista i l’existencial)
En general es pot definir intel·ligència com:
- La capacitat mental d’entendre o comprendre les coses.
- La capacitat de relacionar coneixements que tenim per resoldre una determinada situació. (ETIMOLÒGICAMENT: inteligere(llatí) – intus (entre) i legere (escollir) ) (saber escollir la millor opció entre les diferents que se’ns planteja per resoldre elproblema.
- Conjunt d’habilitats desenvolupades per l’ésser humà per rebre informació, analitzar-la, comprendre-la, emmagatzemar-la i saber-la aplicar en el futur per resoldre problemes.( traiem l’etiqueta que només són intel·ligents els intel·lectuals; qualsevol persona és intel·ligent, perquè neix amb ella i es va desenvolupant a mesura que passa el temps i es desenvolupa la capacitatde resolució de problemes i així adaptar-se al medi
- Conjunt d’aptituds que permet a l’ésser humà adaptar-se al medi que l’envolta i solucionar els seus problemes amb eficàcia.( (animals - ésser humà)
(Els animals també són capaços de fer-ho,però l’ésser humà va més enllà, desenvolupant la capacitat de dirigir i controlar les operacions mentals i totes les activitats que utilitzen lainformació. Aprenem, reconeixem, ens relacionem, etc . sense saber com ho fem, però alhora tenim la capacitat d’integrar aquestes activitats mentals i de fer-les voluntàries ( de controlar-les) igual que passa amb l’atenció i l’aprenentatge ( deixa de ser automàtic, com en els animals per realitzar-ho cap a determinats objectius desitjats)
TRETS QUE LA CARACTERITZEN
▪ Versatibilitat iadaptabilitat: la intel·ligència té diferents capacitats d’adaptació davant les noves situacions que es puguin presentar, adaptació que es fa per mecanismes automàtics o per l’ús de la ment.
▪ Originalitat i pensament creatiu: la intel·ligència permet resoldre els problemes de la manera més satisfactòria possible, exigeix una capacitat de pensar i de decidir estratègies de resolució deproblemes.
▪ Raonament i pensament lògic: la intel·ligència permet processar racionalment la informació.
FACTORS DETERMINANTS
Determinants genètics i determinants ambientals (diapos power point)
TEORIES
Teoria de Charles Spearman:
La psicometria va propiciar l’aparició de nombroses teories que intentaven analitzar els components implicats en l’activitat intel·lectual. Això va donarlloc a l’anàlisi factorial, a través del qual es pretenia determinar el número i la naturalesa dels factors que actuen en el rendiment intel·lectual. (apareix la figura de Charles Spearman i la seva teoria bifactorial : la intel·ligència està constituïda per 2 factors:
.- el factor “g”: un factor general present en tots els processos mentals duts a terme per l’individu. Es tracta d’un factor...
tracking img