Apunts psicologia del treball

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 104 (25970 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
icolTema 1: Psicologia del treball i les organitzacions

1. La empresa com a sistema:

Teoria general de sistemes: Conjunt de parts integrades per aconseguir objectius.
* Sistema tancat: no intercanvia energia amb el medi.
* Sistema obert: intercanvia energia amb el medi.
* Sistema variable: s’adapta al medi i sobreviu.

Paradigma reduccionista: racional – lineal – expansiu– competitiu – quantitatiu => El domini
Paradigma holístic: intuïtiu – cíclic – conservatiu – cooperatiu – qualitatiu => L’associació

Pensament sistèmic vs. pensament analític

Característiques del pensament sistèmic:
* Visió global: tot > suma parts.
* Visió dinàmica: equilibri és canvi.
* Lògica cíclica: lo seqüencial no és suficient.
* Feedback continu: aprenentatgecontinu.

Sistemes vius | Sistemes organitzats |
Neixen i heretenMorenCicle de vida predeterminatSón concretsDescrits per la física i la químicaSón complexesMalaltia: disturbi vital | Adquireixen la seva estructura per etapesPoden ser reviscutsNo tenen un cicle de vida definitSón abstractesDescrits per la psicologia i la sociologiaSón incompletsProblema: desviï social |
CreixenEs compliquen amesura que creixenInterdependència de les parts a mesura que es compliquenLlarga vida comparada amb la dels seus componentsCreixent integració: creixent heterogeneïtat |

Característiques de l’organització com a sistema obert:
1. Les variables externes produeixen canvis.
2. Un sistema dins de sistemes.
3. Un canvi en una de les seves parts produeix un impacte sobre les altres.
4.Combinar les seves capacitats actuals i potencials amb els requisits actuals i potencials de l’ambient els hi permet aconseguir la homeòstasis.
5. És important definir els seus límits perquè regulen l’intercanvi amb l’ambient.
6. Tenen la propietat morfogènica.

Paràmetres dels sistemes oberts:
Input – processament – output – retroalimentació – ambient

Les lleis de la dinàmica enl’empresa:
1. La selecció natural: en una economia de lliure mercat existeix un procés continuat de selecció natural que afavoreix la supervivència de les empreses millor adaptades al medi ambient.
2. El principi de conservació de l’energia: l’energia no es crea ni es destrueix, només es transforma.
3. El principi d’inèrcia: un sistema romana en repòs mentre no actuí sobre ell una força.4. El principi d’acció i reacció: a tota acció li correspon una reacció en sentit contrari.
5. El principi de mínima acció: la naturalesa tendeix per si mateixa als estats més còmodes.
6. El teorema de la incompletitud: en qualsevol sistema matemàtic sempre existeixen veritats que no poden ser demostrades dins del propi sistema.
7. El principi d’incertesa: la observació afecta alresultat de lo observat.

2. El rol del psicòleg en les organitzacions:

Objectius del treball del psicòleg en les organitzacions:
* Establir i descobrir relacions estables entre variables del comportament social en les organitzacions,
* Hipotetitzant models,
* Elaborant teories i
* Contrastant-los amb les dades empíriques observades.
* Es troba tan interessat enexplicar i comprendre com en predir i resoldre problemes concrets. (Quijano, 1987)
* Desenvolupament personal, grupal i organitzacional.
* Ajudar a millorar la qualitat de vida en el medi organitzacional.
* Introduir o millorar la racionalitat dels sistemes sociotècnics de l’organització.
* Millorar el nivell d’adaptació i satisfacció de l’home amb el treball.
* Facilitar lacompetitivitat i eficàcia global de l’organització amb la que col·labora en ordre a aconseguir la seva supervivència dins d’unes condicions humanes raonables.

Funcions del rol de psicòleg en les organitzacions:
* Funció assessora de l’organització (staff. Funció d’estudi i investigació): Col·labora amb el canvi organitzacional en el desenvolupament de la filosofia directiva, actuant com agent...
tracking img