Asperger

Páginas: 3 (655 palabras) Publicado: 19 de noviembre de 2011
Els aspectes que es veuen a les dues pel·lícules del Asperger son:

BEN X:

• No reconeix el significat del somriure.
• Tenen preferència per jugar sols.
• No tendeix a mirar-te alsulls mentres parlen.
• Tendeix trigar en contestar.
• Sol tenir bones notes sobretot en matemàtiques.
• Repeteix compulsivament paraules.
• Te una pobre coordinació motriu.• Fa continus balanceigs quan està nerviós.
• No te consciència dels sentiments.
• Es sensible a sorolls forts.
• Ni els pares ni els professors sabien que li passava quan era petit.• Es ingenu i sincer.

UN VIAJE INESPERADO:

• Quan eren petits ningú sabien el que tenien.
• Preferien jugar sols o només entre ells.
• Tendeix a trigar per contestar i no et miramentres li parles tendeix a mirar el terra o a un altre lloc.
• Treuen bones notes i sabien fer totes les activitats extraescolars.
• Un dels bessons repetia paraules compulsivament.
•Quan es posaven nerviosos balancejaven.

La síndrome o trastorn d'Asperger s'enquadra dins els trastorns generalitzats del desenvolupament, als que una vegada exclosos el trastorn infantildesintegratiu i la síndrome de Rett hem de considerar equivalents als denominats trastorns de l'espectre autista. El terme "síndrome d'Asperger" fou utilitzat per primer cop per Lorna Wing el 1981 en unperiòdic mèdic, batejant-lo en honor a Hans Asperger, un psiquiatra i pediatra austríac el treball del qual no fou conegut internacionalment fins la dècada de 1990.
Les majoria de les persones posseïxen unsofisticat sentit de reconeixement dels estats mentals aliens, i són capaces d'ajuntar informació sobre els estats cognitius i emocionals d'altres persones basada en pistes atorgades per l'ambient iel llenguatge corporal d'aquestes persones. Les persones amb la síndrome d'Asperger no posseïxen aquesta habilitat i es pot dir que tenen "ceguesa mental". Per a aquelles persones severament...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Asperger
  • ASPERGER
  • Asperger
  • asperger
  • Asperger
  • Asperger
  • Asperger
  • Asperger

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS