Assaig a la flama

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (871 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
|[pic] | |
| |PRÀCTICA 4: Assaig a laflama |

INTRODUCCIÓ

Els vapors de determinats elements químics donen un color característic a la flama. Aquesta propietat s’utilitza peridentificar elements metàl·lics com el sodi, calci, etc. La coloració de la flama es causada per un canvi en els nivells d’energia d’alguns electrons dels àtoms dels elements. Per a un element enparticular la coloració de la flama és sempre la mateixa i es independent de si l’element es troba lliure o en combinació amb altres.

OBJECTIUS

L’objectiu d’aquesta pràctica és determinar el colorcaracterístic de la flama per a cada element químic.

FONAMENT TEÒRIC

Quan la llum solar passa a través del prisma d’un espectroscopi es descompon, i a continuació apareix una sèrie de colorsdiferents que anomenem espectre. Cada color correspon a una freqüència determinada. Així, la llum solar presenta un espectre amb tots els colors que anomenem espectre continu, perquè els límits d’aquestscolors no són nítids i formen un tot ininterromput.

Si estimulem substàncies en estat gasós mitjançant escalfament o descàrregues elèctriques, podem aconseguir que siguin capaces d’emetre radiacióelectromagnètica. En descompondre-la i recollir-la en un diagrama n’obtenim l’espectre d’emissió. Els sòlids i líquids incandescents emeten espectres continus, mentre que els espectres emesos pelsgasos són discontinus.

Si, en canvi, passem radiació electromagnètica a través del gas, aquest capta part de la llum. En analitzar la radiació no captada sobre un diagrama se n’obté l’espectred’absorció.

Cada àtom només emet o absorbeix radiació de determinades freqüències, que en els diagrames apareixen com una sèrie de línies el valor de les quals es pot mesurar mitjançant una escala...