Auscultacion Tunel

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (861 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de mayo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
PROTOCOL D’AUSCULTACIÓ DEL
TÚNEL DE LES FOSSES
DIRECCIÓ D’OBRA

CEDINSA EIX TRANSVERSAL CONCESSIONÀRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Setembre2010INDEX
1- AUSCULTACIÓ DELS TÚNEL EXISTENT DE LES FOSSES
2- AUSCULTACIÓ DEL TALÚS D’EMBROCAMENT
3- AUSCULTACIÓ DEL TÚNEL DE NOVA CONSTRUCCIÓ1. AUSCULTACIÓ DELS TÚNEL EXISTENT DE LES FOSSES


D’una manera general l’auscultació dels túnels existents de l’Eix Transversal s’ha planificat enquatre grans línies:


1. Anàlisi de la informació recollida en els projectes “Estat de dimensions i característiques d’obra executada” dels diferents trams que es van portar a terme en laconstrucció de l’Eix Transversal. Es tracta d’analitzar les zones que van presentar unes característiques determinades durant la fase de construcció i que puguin comportar una auscultació específica.S’analitzarà d’una forma detallada els embrocaments, les zones de falla, els trams amb convergències elevades, les zones d’aigua i en general aquells punts on els informes d’obra executada indiquinl’existència d’alguna problemàtica ocorreguda durant la construcció. Es prestarà especial atenció en aquells trams on es van produir sobreamples o esllavissades, i on va ser necessari la utilització detractaments especials com injeccions, paraigües, reforços, contravolta etc.


2. Inspecció visual prèvia de la volta del túnel per tal d’analitzar l’estat general del revestiment, i poderrealitzar un inventari de fissures, zones amb caigudes de formigó, malla electrosoldada descoberta i en general aquells trams que puguin presentar algun tipus de patologia determinada.


3. Definiciódels trams de control en base als punts anteriors 1 i 2. En aquest trams s’hi instal·laran punts de lectura de convergència i s’hi realitzarà una inspecció visual detallada. Aquesta auscultació...
tracking img