Avaluació en ...

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 57 (14213 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
TALLER: L’AVALUACIÓ DE LA RECERCA EN HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
Universitat de Barcelona, 28 i 29 de gener de 2010

Ponències i contribucions

Grup 4: Economia i Empresa, Ciències Polítiques i Sociologia

SUMARI
Contribució
El debat sobre què volem obtenir amb l'avaluació de la recerca en Ciències Socials i Humanitats. Ercília García, Departament de Gestió d'Empreses, URV, i JordiLópez, Departament d’Economia de l’Empresa, UAB……pàgina 3

Ponència
Notes sobre l’avaluació de la recerca en Humanitats i Ciències Socials. Germà Bel, Departament de Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial, UB……pàgina 5

Contribució
L’avaluació de l’activitat docent i investigadora a les ciències socials: la tensió entre la necessitat de flexibilitat i el principi de seguretatjurídica. Álvaro Choi, Departament d’Economia Política i Hisenda Pública, UB……pàgina 10

Ponència
Reflexió general. Jordi Capo, Departament de Dret Constitucional i Ciència Política, UB……pàgina 12

Contribució
La singularitat de les carreres de primer cicle. El cas concret de Turisme. Albert Blasco, Escola Universitaria del Maresme, UPF……pàgina 14

Ponència
Algunes reflexions sobre l’avaluació dela recerca en Economia i Empresa. Jesús Marín, Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial, UB……pàgina 16

Contribució
L’avaluació de la recerca en les àrees d’economia i empresa: una nota. Carlos Sudrià, Departament d’Història i Institucions Econòmiques, UB……pàgina 20

Ponència
Som diferents els de Lletres? Joan Botella, Departament de Ciència Política, UAB…pàgina 22Contribució
La evaluación de la investigación en las áreas de Economía y Empresa: una breve reflexión. Josep Maria Durán, Departament d’Economia Política i Hisenda Pública, UB……pàgina 26

Ponència
Reflexió sobre l’avaluació de la recerca, Joan Subirats, Departament de Ciència Política i de Dret Públic, UAB……pàgina 28

El debat sobre què volem obtenir amb l'avaluació de la recerca en CiènciesSocials
Dra. Ercilia García Álvarez Departament de Gestió d’ Empreses URV (Universitat Rovira i Virgili) Dr. Jordi López Sintas Departament d’ Economia de l’Empresa UAB (Universitat Autònoma de Barcelona)
Es reconeix internacionalment la diferència de tracte en l'avaluació de l'activitat científica de ciències experimentals en comparació amb les ciències socials i humanes. Aquest fet ha estatinterpretat com una evidència que els sistemes d'avaluació no són capaços de recollir ni la productivitat ni la qualitat de les aportacions. L'economia i l'empresa és un cas paradigmàtic de l'avaluació en les ciències socials ja que comprèn àrees que entronquen directament amb l'àmbit científic-tècnic i altres amb la vessant més social i humana. Un pluralisme temàtic i metodològic que configura al'economia i l’empresa com un microcosmos on es pot fer una reflexió global sobre els objectius de l'avaluació a assolir, els criteris adoptats, els models d'avaluació, els desajustos i les propostes. Des del nostre punt de vista no s'ha debatut suficientment sobre què és el que es vol obtenir amb l'avaluació de la recerca en les ciències socials. És a dir, quin és el model de producció de la recercaen Ciències socials que volem tenir a Catalunya el 2025. El sistema actual s'ha plantejat com un mitjà de donar satisfacció a les diferents necessitats d'avaluació i, per què no dir-ho, de transformació de les universitats, que han anat sorgint: acreditacions i sexennis del personal docent i investigador, avaluació de projectes competitius, i avaluació de grups d'investigació. Tots aquests àmbitsd'avaluació no estan prou integrats, presenten notables incoherències, i pateixen d'una manca d'alineament (fins i tot duplicitats) entre l'avaluació realitzada per l'AQU, ANEP, ANECA, CNEAI. La repercussió en les ciències socials és important i preocupant ja que la superposició dels diferents sistemes i criteris d'avaluació no configuren un model de recerca clar en aquestes disciplines. Ens...
tracking img