Basico japones

Páginas: 18 (4359 palabras) Publicado: 25 de agosto de 2012
LECCION 1-UNIDAD 1
こんにちは。-Konnichiwa.-hola
おはようございます。-Ohayougozaimasu.-buenos dias
おやすみなさい。-Oyasumi nasai.-buenas noches
お元気ですか?-ogenki desuka?-como estas? 元気です。-genki desu- estoy bien
あまり元気ではありません。-Amari genki dewa arimasen.-no estoy bien
お名前は何ですか?-Onamae wa nan desuka?-como te llamas?
私は … と言います。-Watashi wa … to iimasu.- me llamo....
はじめまして。-Hajimemashite.-mucho gusto en conocerteどちらの出身ですか?-Dochira no syusshin desuka?-de dónde eres?
私は … 出身です。-Watashi wa … syusshin desu.-yo soy de..
何才ですか?-Nansai desuka?-¿cuántos años tienes?
私は … 才です。-Watashi wa … sai desu.-yo tengo....anos
わかりません。-wakarimasen-no entiendo
もう一度言ってくれませんか?-mou ichido itte kuremasenka?-me repites eso?
さようなら。-Sayounara.-adios

LECCION 2-UNIDAD 1
男の人-Otokonohito-hombre
女の人-Onnanohito-mujer女の子-Onnanoko-nina
男の子-Otokonoko-nino
私は背が高いです。-Watashi wa sega takai desu.-soy alto
ぼくは背が低いです。-Boku wa sega hikui desu.-soy bajo
私は男です。-Watashi wa otoko desu.-soy hombre
私は女です。-Watashi wa onna desu.-soy mujer
私は女の子です。-Watashi wa onnanoko desu-soy nina
ぼくは男の子です。-Boku wa otokonoko desu.-soy nino
私は年をとっています。-Watashi wa toshi wo totte imasu.-soy anciana
私は若いです。-Watashi wa wakai desu.- soy jovenあなたは男です。-Anata wa otoko desu- eres hombre
あなたは女です。-Anata wa onna desu-eres mujer
あなたは男の子です。-Anata wa otokonoko desu.- eres nino
あなたは女の子です。-Anata wa onnanokodo desu-eres nina
あなたは背が高いです。-Anata wa sega takai desu.-eres alto
あなたは背が低いです。-Anata wa sega hikui desu.-eres bajo
あなたは年をとっています。-Anata wa toshi wo totte imasu-eres anciana
あなたは若いです。-Anata wa wakai desu-eres joven
彼は男です。-Kare wa otoko desu-él es hombre彼女は女です。-Kanojo wa onna desu.-ella es mujer
彼は男の子です。-Kare wa otokonoko desu.-él es nino
彼女は女の子です。-Kanojo wa onnanoko desu- ella es nina
彼女は年をとっています。Kanojo wa toshi wo totte imasu.-ella es anciana
彼女は若いです。-Kanojo wa wakai desu.-ella es joven
彼は背が高いです。-Kare wa sega takai desu.-él es alto
彼は背が低いです。-Kare wa sega hikui desu.-él es bajo
この男の人は背が高いです。-Kono otokonohito wa sega takai desu.-el hombre es altoこの男の子は背が低いです。-Kono otokonoko wa sega hikui desu.-el nino es bajo
私は女です。-watashi wa onna desu-soy mujer
男じゃありません。-Otoko ja arimasen.-no soy hombre
僕は男の子です。Boku wa otokonoko desu.-soy nino
女の子じゃありません。-Onnanoko ja arimasen.-no soy nina
私は年をとっていません。-Watashi wa toshi wo totte imasen-no soy anciana
若いです。-Wakai desu.-soy joven
あなたは女じゃありません。-Anata wa onna ja arimasen.-no eres mujer
男です。Otoko desu.-eres hombreあなたは女の子じゃありません。-Anata wa onnanoko ja arimasen.-no eres nina
男の子です。-otokonoko desu-eres nino
あなたは背が低くありません。-Anata wa sega hikuku arimasen. -no eres bajo
高いです。-Takai desu.-eres alto
あなたは年をとっていません。-Anata wa toshi wo totte imasen.-no eres anciana
若いです。-Wakai desu.-eres joven
彼は背が高くありません。-Kare wa sega takaku arimasen.-él no es alto
低いです。- Hikui desu.-es bajo
この男の子は背が高くありません。-Kono otokonoko wa sega takaku arimasen.-el nino no es altoこの男の人は背が低くありません。-Kono otokonohito wa sega hikuku arimasen.- el hombre no es bajo

LECCION 3- UNIDAD 1
このコインは金色です。-Kono koin wa kiniro desu.-la moneda es dorada
このコインは銀色です。-kono koin wa giniro desu- la moneda es plateada
この車は銀色です。-Kono kuruma wa giniro desu.- el automóvil es plateado
この車は黄色です。-Kono kuruma wa kiiro desu.-el automóvil es amarillo
この財布は黒いです。-Kono saifu wa kuroi desu.-labilletera es negra
この財布は茶色いです。-Kono saifu wa chairoi desu.-la billetera es marron
このハンドバッグは黒いです。-Kono handobaggu wa kuroi desu.-la cartera es negra
このハンドバッグは白いです。-Kono handobaggu wa shiroi desu.-la cartera es blanca
この家は茶色いです。-Kono ie wa chairoi desu.-la casa es marron
この家は赤いです。-Kono ie wa akai desu. La casa es roja
このドアは茶色いです。-Kono doa wa chairoi desu.-la puerta es marron
このドアは青いです。-Kono doa waaoi desu.-la puerta es azul
この建物は青いです。-kono tatemono wa aoi desu-el edificio es azul
この建物は赤いです。-kono tatemono wa akai desu-el edificio es rojo
このトラックは黄色いです。-Kono torakku wa kiiroi desu.-el camión es amarillo
このトラックは白いです。-Kono torakku wa shiroi desu.-el camión es blanco
この花は紫です。-Kono hana wa...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Japones básico
  • Japones basico
  • Japones basico
  • Japones Basico Para Viajeros
  • palabras basicas del japones
  • frases básicas en japonés
  • leccion 1 de japones tradicional basico
  • Datos basicos de china, japon y la india

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS