Bhln

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 24 (5921 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Deontologia i Marc Legal

(Ètica i Legislació)

Alumne: Mireya Peinado Serra
Assignatura: Deontologia
Professores: Mª José González
Ruth Sánchez
Curs: 2n Grau Infermeria (matí)
EU. Creu Roja 2010-11

1
U.D.1. INTRODUCCIÓ I GENERALITATS
Ètica (Ethos del grec) Costum – Hàbit - Comportament.
Moral (Moris del llatí) Costums - Maneres de ser.

CONCEPTE D’ÈTICA I MORALActualment es poden entendre com paraules sinònimes, totes dues signifiquen conducta, caràcter i costums. De vegades la diferenciació es sol fer en el camp de la filosofia, en la reflexió.
L’ètica i Moral l’apliquem constantment a TOTS els aspectes de la nostre vida encara que a vegades no som conscients perquè l’hem aprés de petits. Ex. Comportament.
L’ètica i Moral part de la filosofia queestudia el bo i el dolent, allò correcta i l’incorrecta dels costums d’una societat. Ens ha preocupat sempre, per tant, ha existit des de els filòsofs més antics. També son costums o convenciments d’un grup determinat (Ex. ètica Religiosa, ètica Infermera).

IDEES GENERALS |
* Idea del correcte/incorrecte. |
* La majoria de decisions les prenem de forma RUTINÀRIA, però el conflicte esgenera al plantejar una situació nova on no sabem que hem de fer = Conflicte Ètic. Ex. Eutanasia, transfusions de sang en los testigos de Jehova. |
* El nostre comportament es sempre un reflex dels nostres principis i valors. |
* Hi ha molts factors que condicionen els nostres comportaments i valors. |
* Un dels valors de la infermeria és el tenir cura dels altres. |

* Ètica(1ª definició): qüestió que precedeix a l’acció i busca tenir en compte les necessitats individuals i col·lectives de les persones involucrades en una determinada situació.

* L’ètica es pot considerar l’expressió de la llibertat de les persones en una situació donada.

* El pensament ètic ens permet fer conscient la posició que adopten enfront les situacions de la nostra vida.
* Al’ètica no es poden buscar respostes concretes a una situació determinada.

* Ens dóna unes bases però no ens pot dir què hem de fer en totes les situacions (les aprenem nosaltres mateixos).

* Es un pensament lliure que aprenen al llarg de la nostra vida.

* Ètica: ciència de la conducta, entesa com l’actitud dirigida a una finalitat. Pot ser abordada des de diferents punts devista: Classificació de l’ètica

* Ètica Filosòfica: tracta el bé i el mal dels actes humans. Examina/investiga una part de la conducta humana.
* Ètica Material: fa referència a les normes o regles. Deontologia En centrarem en ella
* Ètica Personal/subjectiva: fa referència a l’estudi de les motivacions de l’actuar, és a dir, explica el perquè de la nostra conducta.

* Moral: Téa veure amb el conjunt de regles que fan referència a la conducta i comportament dels homes com a grups socials (q tots els professionals tinguin Codis d’ètica professionals iguals) que prescriuen o codifiquen dit comportament.
“L’objecte de l’ètica en la seva concepció material és la moral”
Hª DE L’ÈTICA EN LA INFERMERIA
En els EEUU:
* Des de 1870 hi ha un interès persistent per l’èticade la professió infermera (té 140 anys, i encara no hi ha molts textos sobre la deontologia).

* Des del segle XIX Es parla d’ètica de la virtut i es fan mencions a l’etiqueta (infermera correcte, ordenada,molts valors, submissió, servei al metge...).

* Posteriorment al segle XX es va canviant cap a l’ètica del deure (/Ètica de la responsabilitat: del compromís dels deuresprofessionals i quins son aquests deures segons la professió; ja no seran la virtut, vocació.... hi haurà uns paràmetres per la professió i un compromís per part nostre).

* Ètica de la virtut: valors de subordinació, valors de bona persona, persona virtuosa.
* Ètica del deure: valors dels deures professionals, ètica professional.
A Europa:
* Florence Nightingale va ser de gran influència....
tracking img