Historia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (326 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Lliçó 1. Concepte i Historiografia jurídica.
Una idea del Dret. Concepte d´Història del Dret. Historiografia jurídica. Les tres etapes de la Història. Concepte i classificació de les fonts deconeixement del Dret.

EDAT ANTIGA I MITJANA

Lliçó 2. Romanització i Espanya visigoda.
La romanització peninsular. Les concessions selectives i generales del Dret romà. Els visigots a Hispània. Lesfonts normatives visigodes: el Liber Iudiciorum i d´altres.

Lliçó 3. El Feudalisme.
Introducció. Orígens del feudalisme. Estamentes i classes socials. Les relacions feudo-vassallàtiques. Elscamperols i la relació senyorial. El cas espanyol: Reconquesta i repoblació. El feudalisme català i el lleonés-castellà.

Lliçó 4.  EL Dret en l´Alta Edat Mitjana.
Cronologia i estat de les fonts.Característiques genèriques del Dret en l´Alta Edat Mitjana. Espanya cristiana: Catalunya, Lleó, Castella. Els fueros municipals. El Fuero de Cuenca i el seu procés d´extensió. El trànsit a la Baixa EdatMitjana: El Fuero Juzgo i les seues concessions.
 
Lliçó 5.  EL Dret en la Baixa Edat Mitjana.
Característiques genèrics del Dret en la Baixa Edat Mitjana. Els orígens del poder reial. L´organitzacióde la Corona.
 
Lliçó 6. La Recepció del Dret Comú.
Introducció. Els textos del Dret romà. Dret feudal i Dret canònic. El mètode dels juristes: tractament de les qüestions. Els autors i els gèneresliterari-científics. Les universitats medievals. Models organitzatius. L´extensió del Dret comú a la Península Ibèrica.
 
Lliçó 7.   Alfons X El Savi i el Dret castellà.
La legislació de FerranIII. Redacció i concessions de Fuero Real. Els alçaments de 1272. El tribunal reial i llurs plets. El codi de Partidas. L´Ordenamiento de Alcalá i la integració de sistema normatiu castellà.
 
Lliçó8. Els orígens del Dret valencià.
Conquesta i repoblació. La Costum de València. Furs de València: text i contingut; el procés d´extensió. Vigència i prelació de fonts. El Dret mercantil de l´àrea...
tracking img