Biologia del envejecimiento

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (646 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
LOS ABUELOS COMO PADRES
En aquest article se’ns parla sobre els diferents papers que els avis poden adquirir en relació al tracte que tinguin amb els seus néts.
En primer lloc, es presenta un casconcret, el de la Sally, una dona que va haver d’assumir la responsabilitat dels seus néts en un moment en que la seva mare no se’n podia fer càrrec.
Posteriorment, ens parla sobre l’experiment deMargaret Jendret (1994), on defineix 3 categories per designar els diferents tipus d’avis cuidadors: avis d’atenció de dia, avis custodis i avis que tenen els seus néts a casa seva. Els avisparticipants d’aquest estudi van declarar que el principal objectiu alhora d’ocupar-se dels seus néts, era millorar i facilitar la vida d’aquests. Tot i així, arriben a assumir aquest rol per motius bendiversos, ja que, mentre que els avis que d’atenció de dia cuiden els seus néts per evitar als pares el cost d'una mainadera, els avis custodis s’hi han d’ocupar per la falta de la presència física de lamare, entre d’altres.
És per aquesta raó que s’usa el terme de “pares substitutoris” per fer referència al paper que assumeixen aquests avis en la vida dels seus néts.
Tot i que aquests avis desitgenassumir aquesta tasca per tal d’ajudar, és una pràctica que comporta molt d’estrès i un compromís constant, ja que després de molts anys sense exercir aquest paper amb tantes responsabilitats, han detornar a actuar com a “pares” dels seus néts. A més a més, val a dir que els desgast físic que tenen les persones a mesura que es van fent grans, té conseqüències sobre el rendiment d’aquests.
Ensegons quins casos, aquest fet pot crear una situació difícil. Per exemple, els avis que no tenen la custodia dels seus néts però els tenen vivint amb ells a casa han d’assumir un nou paper en el que,al contrari com passava abans, ara s’han d’implicar en la criança dels infants, però tot i així segueixen actuant segons la norma de no inferir tant com els pares en aquesta educació.

Aquest text...
tracking img