Biotecnología i societat

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1188 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de septiembre de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Biotecnologia i Societat

Biotecnologia: Aplicació de la ciència i la tecnologia als organismes vius, així com a parts, productes i models dels mateixos, per a alterar materials vius o no, amb el fi de produir coneixements, béns o serveis. La biotecnologia compren tècniques i tecnologies aplicades en processos amb essers vius.
Global: tecnologies aplicades de manera horitzontal en multitud desectors.
Impacte Alcans: a tothom.
Impacte: econòmic.
Classificació de la biotecnologia.
Segons on s’apliqui la biotecnologia rep un color a altre:
Vermell: salut (50% España), inclou tecnologies diverses com el diagnòstic molecular, la enginyeria cel·lular i de teixits, les noves molècules terapèutiques d’origen biogenètic i de teràpia gènica.
Groc: aliments, nutrició.Blau: piscifactories (agricultura de peixos).
Verd: agricultura o medi ambient.
Marró: biotecnologies aplicades a zones àrides i deserts.
Fosca (negra): bio terrorisme, bio crims, bio guerres (armes biològiques).
Lila: patents, publicacions, invents.
Blanc: biotecnologia basada en la genètica.
Or: bioinformàtica o nanobiotecnologia.
Gris: tecnologia de bio processos i fermentació.Etapes.
* Biotecnologia tradicional: no s’utilitzen tècniques de manipulació de l’ADN.
Es basa en la tècnica de selecció artificial dels organismes que a nosaltres ens interessen.
Aplicacions:
* Agricultura i ramaderia: Obtenir varietats d’animals o vegetals més

(creuament d’ovelles de resistents a plagues i malalties. Major
potes curtes i molta llana, producciód’aliments; colors més agradables;
amb potes llargues i poca obtingudes mitjançant la selecció artificial;
llana). creant individus amb una característica
Ovelles de potes llargues especifica amb el fi de que aparegui
i molta llana. en els seus descendents.
* Industria alimentaria: Es poden obtenir diferents tipus d’aliments
*Fermentació: procés gràcies a la fermentacióque produeixen
metabòlic que utilitzen els diversos microorganismes:
microorganismes per - Pa: fermentació de la farina per llevats.
alimentar-se i que - Iogurt: fermentació de la llet per bacteris.
produeixen altres - Formatge: enzims digestius animals i
productes. microorganismes per cuallar i fermentar la
llet.
-Embotits: fermentació de la carn permicroorganismes.
-Begudes alcohòliques: fermentació de sucs
vegetals per microorganismes.

* Industria farmacèutica: Utilització de microorganismes per l’obtenció
de medicaments i productes químics aplicats
a la medicina. Exemple:
*El fong “penicillium notatum” produeix
penicil·lina, antibiòtic que mata molts tipus de
bacteris.

* Biotecnologia moderna:utilitzen tècniques de manipulació de l’ADN per l’obtenció d’individus que donin lloc a productes d’interès o la millora de la producció.
* Agricultura i ramaderia: Es creen organismes genèticament
modificats (OGM) amb diversos fins:
- Resistència a plagues o sequies.
- Resistència a baixes temperatures.
- Resistència a variacions de salinitat.
- Creixement ràpid.
-Major producció.
- Producció de substàncies com vitamines o
proteïnes que no posseeixin l’organisme
sense modificar.
- Resistència a herbicides.

* Industria farmacèutica: Es creen organismes genèticament
modificats (OGM) que siguin capaços de
formar molècules o substàncies que no li
són pròpies. Gràcies a això s’obtenen
antibiòtics, hormones,vacunes i proteïnes
que no produeixen rebuig en el pacient.

* Medi ambient: Utilització d’organismes genèticament modificats
(OGM) en Biorremendació, per la recuperació del
medi ambient:
-Recuperació de terres contaminades amb metalls
pesats.
-Obtenció d’energia a partir d’aigües residuals en
les depuradores.
-Degradació de residus tòxics....
tracking img