Carlitos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1448 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
08 / 11 / 2010

Alberto Espinosa – Conrad García – Lluc Gassol

Beatriz González – Carlos Rosas – Oriol Sellarès

Treball sobre el Lideratge
Mòdul I: Seminari d’Activitat Física en el Temps de Lleure.
Professor: Jordi Barrés.
2n Grau en CAFE Tarda

Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de
l’Esport Blanquerna. Universitat Ramón Llull

|

Mòdul I: Seminari d’ActivitatFísica en el lleure.
El Lideratge

Índex

1.- Introducció al treball ............................................................................................................. 3
2.- Justificació de les diferents pel·lícules triades ................................................................... 4
3.- Fitxa tècnica de cada pel·lícula............................................................................................ 5
- Titanes. Hicieron Historia ……………………………………………………………………………………….. 5
- La Chaqueta Metálica ……………………………………………………………………………………………… 6
- La Ola ………………………………………………………………………………………………………………….… 7
4.- Anàlisi dels diferents fragments triats, a partir dels diferents estils de lideratge ............. 8
- Apartat a ..............
- Apartat b.............
- Apartat c ...............
- Apartat d ...............
5.- Conclusions .................................
6.- Bibliografia .................................
7.- Annexos .....................................

1.- Introducció al treball.

Introducció líder

En primer lloc, comentar que les tres pel·lícules observades (Titanes, la chaqueta metálica y la ola final) son tresclars exemples d’una situació de lideratge per part d’una persona que intenta portar al grup cap a un objectiu comú.

Es podria dir, que el lideratge és un procés en el que una persona influeix en altres per complir una sèrie d’objectius, i dirigeix l’organització d’una manera que ho fa més coherent i cohesiva. Però arribat fins aquest punt, podríem confondre els termes de cap amb el de líder, jaque tots dos son clarament ben diferenciats. Un cap pot aconseguir que els demès realitzin les seves feines mitjançant l’obediència, diners, pors,… però un líder aconsegueix que els seus seguidors o realitzin per que o desitgen.

Seguidament, dir que unes de les principals característiques que ha de tindre un bon líder es la comunicació amb la resta del grup. Aquesta comunicació es la mésimportant per a desprès establir llaços de confiança. Fent una petita comparació amb les tres pel·lícules, observem que aquest llaços son molt diferents uns dels altres, però que al cap i a la fi els tres volen arribar fins al mateix objectiu. Per exemple, a la “chaqueta metálica” el sergent amb la resta de soldats imposa la seva autoritat sobre ells, sapiguent que ell és la imatge principal del grupi a la vegada l’exemple a seguir. A “la ola final” el líder es presenta com una persona segura i digna de confiança que mitjançant els seus arguments pretén portar al grup fins un camí o un altre. Per últim, a la pel·lícula “Titanes” observem com el líder és una persona ètica, digna de confiança i noble, que en tot moment ha sabut transmetre aquesta sensació de saber el que hi ha que fer i desaber conèixer el millor camí per a poder aconseguir aquests desitjats objectius.

Per finalitzar, comentar que en els tres casos de pel·lícules, hem pogut observar el mateix estil de lideratge. En totes elles, el comandament directe ha estat el més utilitzat, ja que d’aquesta manera tenien millor control del grup i el grup feia allò que ells els hi demanaven.

2.- Justificació de les diferentspel· lícules triades.

Totes les pel·lícules triades busquen l'estil de lideratge autocràtic, aquell que segons Blake i Mouton, està orientat a la producció i no a les persones.

Dins de la taula d'estils elaborada per Blake i Mouton, trobaríem tots els fragments de les pel·lícules en un mateix punt, el 9.1 (Estil “Produeixi o falleixi”), en el qual el líder s'encarrega bàsicament que el...
tracking img