Catalan

Páginas: 8 (1989 palabras) Publicado: 4 de enero de 2012
Les llengües del món. Les varietats lingüístiques

Quantes llengües hi ha?
És impossible saber exactament quantes llengües hi ha perquè no es coneixen totes les llengües i perquè els lingüistes no es posen d’acord en la definició de llengua. Avui dia es parlen entre cinc mil i sis mil llengües repartides d’una manera molt irregular.
Les que tenen més parlants són el xinès, l’hindi,l’espanyol, l’anglès, l’àrab i el portuguès.

Què és una llengua?
És un sistema de signes verbals que serveixen per comunicar-se.
Els lingüistes no es posen d’acord per establir els criteris en què cal basar-se per afirmar que dues llengües són diferents o són varietats d’una mateixa llengua.
La intercomprensió entre parlants de dues varietats és difícilment avaluable, ja que depèn del nivell cultural oel tema de conversa. Hi ha casos en que parlants de dues varietats lingüístiques tenen dificultats per entendre’s i casos en què els parlants de dues llengües considerades diferents s’entenen dintre d’uns límits.

Llengua i societat
La comunicació no és només verbal, utilitzem també altres recursos.
No és només el llenguatge el que fa que dues persones s’entenguin, no hi ha comunicaciócompleta si dues persones no tenen la capacitat que els permeti compartir o comunicar-se la cultura respectiva.
Els criteris lingüístics no són suficients per establir si una llengua és diferent d’una altra.
Una llengua és un concepte complex i no es pot definir només amb paràmetres lingüístics. És producte de la seva història. Els factors decisius en la formació d’una llengua són les relacions depoder i de subordinació.
Una societat amb poder pot decidir constituir com a llengua la seva entitat lingüística. Una societat sense poder està condemnada a tenir una varietat lingüística subordinada.

Famílies lingüístiques
Es fa servir la classificació per famílies,grups formats normalment per diverses llengües dels quals en coneix l’origen.
La família indoeuropea ocupa el primer lloc pel quefa a extensió i a nombre de parlants. Gairebé totes les llengües que es parlen a Europa pertanyen a aquesta família.
Les llengües de la família indoeuropea provenen de l’indoeuropeu.
Els grups que formaven la família indoeuropea són els següents:
- L’armeni, que ha donat lloc a l’armeni modern.
- El tokhari
- L’indoinari. Pertanyen el sànscrit i el pràcrit de la que han derivat l’hindi i elbengalí.
- El grec clàssic, que ha donat lloc al grec modern.
- L’albanès. Sembla afí a les llengües bàltiques.
- L’itàlic, tenia dos branques de les quals provenen les llengües romàniques.
- El cèltic. Les llengües cèltiques actuals es divideixen en dos grups: el gaelic i el britànic.
- El germànic. Va donar lloc a tres branques: la oriental (gòtic, vàndal i burgundi), la septentrional (danès,suec, noruec, islandès i feroès) i la occidental (alemany, luxemburguès, holandès, frisó i anglès)
- El baltoeslau. Inclou dos grups: el bàltic i l’eslau.

El català, llengua romànica
El català forma part del grup de llengües romàniques, derivades del llatí, que té orígens de l’indoeuropeu.
Les característiques pròpies de les diverses llengües que provenen del llatí han estat determinadesper:
- Principis interns d’evolució lingüística.
- Per les característiques de les llengües autòctones que es parlaven als diversos territoris de l’Imperi Romà abans que passessin a formar-ne part.
- Per grau més alt o més baix d’influència que han rebut després de la fase de formació.

Territori, habitants i parlants
El territori on es parla català té una extensió aproximada de 60000km2 i hiviuen uns onze milions d’habitants, uns sis milions i mig tenen el català com a llengua pròpia, perquè hi ha hagut diverses onades d’immigrants, primer d’altres regions de l’Estat espanyol i actualment de molts altres països.

La frontera lingüística
El límit del català comença en territori de l’Estat francès i coincideix amb la línia que separa les comarques de parla catalana amb les de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • catala
  • Català
  • Catalan
  • català
  • Català
  • Catalo
  • catala
  • catalan

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS