Centro residencial per mares solteres

Páginas: 34 (8348 palabras) Publicado: 8 de febrero de 2011
Índex

Introducció ........................................................................pàg. 2

Primera part: Contextualització

1.1. Definició del nostres àmbit d'actuació ...............................pàg. 3
1.1.1. Definició del col·lectiu .............................. pàg. 3
1.1.2. Recursosexistents ....................................pàg. 5
1.1.3. Quadre de síntesi .....................................pàg. 11

1.1.4. Conclusions de l’apartat ............................pàg. 13

1.2.Context ..........................................................................pàg. 14
1.3. Fonaments teòrics........................................................pàg. 15
Segona part: Plantejaments institucionals
2.1. Projecte educatiu de centre: PEC .....................................pàg. 16
2.2. PFC. Programes d’Ensenyament-Aprenentatge del centre ....pàg. 18

2.3. Pla estratègic ...............................................................pàg. 22

Tercera part: Estructuraorganitzativa

1. Recursos Humans ....................................................pàg. 23

2. Recursos Funcionals .................................................pàg. 30

3. Recursos Materials ...................................................pàg. 32

Quarta part: Relacions institucionals

4.1Comunicació...............................................................................pag. 34

4.2 Participació.................................................................................pàg. 35

Fonts d’informació

..............................................................................................................pàg. 37

Introducció

Per començar aquest treball podem introduir que la temàtica o millor dit el col·lectiusocial escollit ha estat “les mares adolescents en risc d’exclusió social”.

Hem decidit establir un centre destinat a aquest perfil de joves com a conseqüència de l’alt creixement de mares adolescents dins de la nostra societat, fenomen que considerem preocupant pel risc d’exclusió que acaba patint aquest col·lectiu. Només a l’any 2009 al voltant de 500 noies d’edats compreses entre els 14 iels 17 anys van donar a llum.

La immigració, sobretot la procedent de països llatinoamericans, influeix de manera important en l’elevat creixement, cal remarcar però, que en algunes cultures no és estrany que una noia adolescent sigui mare.

Els experts senyalen totes les dificultats que tindran aquestes noies, perquè encara que el seu cos estigui preparat biològicament; psicològicamentla seva personalitat adulta no està formada i aquest fet porta a que les noies tinguin problemes emocionals greus, igual que pels seus nadons.

Cal esmentar, a més, que aquesta situació té tendència a donar-se en els sectors socials més desfavorits. Creiem que és molt important que s’informi als joves convenientment sobre les relacions sexuals, per tal d’intentar frenar aquest creixementd’adolescents embarassades. La majoria de vegades aquestes noies es veuen obligades a abandonar els estudis per dedicar-se a treballs amb més precarietat dintre del mercat laboral (com ara la neteja, la cura de persones grans, etc.). Un altre problema que pateixen aquestes noies és que en la majoria d’ocasions el pare de la criatura no es fa responsable i els acaba abandonant. Aquestes problemàtiquessón les encarregades de que aquest tipus de noies pateixin una difícil situació econòmica i social.

Actualment són els serveis socials i sanitaris els únics gairebé que realitzen una tasca d’ajuda per aquestes noies i els seus nadons. És per aquest fet que considerem important que s’estableixin centres que es dediquin a ajudar a aquest sector social amb un alt risc d’exclusió social....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Cas mare soltera
  • CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR NO
  • DERECHO A SABER Centros De Mar
  • Centros residenciales
  • Centro De Interpretacion De Costas Lucila Del Mar
  • centros de bachilleratos tecnologicos del mar 03
  • Proyecto de animación sociocultural en un centro residencial. llar de calvià.
  • Delimitaci N Mar Tima De Per Chile

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS