Centros residenciales

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2467 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Serveis d'acolliment residencial Discapacitat Intel.lectual
Els establiments residencials tenen com a finalitat fomentar la vida autònoma de les persones amb discapacitat intel·lectual que no tenen resoltes les necessitats d'allotjament.
Són serveis d'acolliment residencial de caràcter temporal o permanent substitutoris de la llar, que es realitzen en un establiment, adreçats a persones ambdiscapacitat i que necessiten una llar quan ha esdevingut impossible o desaconsellable viure a la seva, com a conseqüència de problemes derivats de la mateixa discapacitat, per manca de família o per no disposar de condicions sociofamiliars i assistencials adequades.
OBJECTIUS:
Atenció global a les persones ateses,Construir el domicili habitual,Assolir al maxim lautonomia personal.
FUNCIONS:
-constituir el domicili habitual.
- relacions interpersonals i integració social.
- hàbits d'autonomia.
- descans i lleure.
PERSONAL:
El necessari per al funcionament de la llar i l'atenció de les necessitats personals dels usuaris.
QUI HI POT ACCEDIR:
Persones amb discapacitat que necessiten, de forma permanent o temporal, supervisió i ajuda per a les activitats de la vida diària.
ON S'HAND'ADREÇAR:
Per a sol·licitar l'ingrés en una llar residència, s'han d'adreçar al Servei de valoració i orientació amb persones amb discapacitat (CAD) que els correspongui per zona, on l'equip de valoració i orientació elaborarà i supervisarà un programa individual i dictaminarà el tipus de residència més adient per a cada cas.
Un cop efectuats aquests tràmits, trametrà el programa al Servei deGestió de Recursos per a Persones amb Discapacitat de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, qui efectuarà la resolució de l'expedient.
REQUISITS:
Necessitat d'una activitat diària (centre ocupacional, centre especial de treball...) atès l'horari de funcionament de les llars residències.

Els serveis d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual ats enfunció de la intensitat inclouen diferents modalitde suport que s'ofereix a les persones usuàries:

-Suport intermitent: És el que es presta de manera esporàdica o episòdica, que es proporciona quan es necessita.
Prestacio: Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport intermitent
Descripció: Servei d'acolliment residencial decaràcter temporal o permanent que té una funció substitutòria de la llar adequat per acollir a persones amb discapacitat psíquica amb necessitat de suport intermitent,

-Suport limitat: És el que es presta ocasionalment de manera continuada, durant un període de temps limitat, amb una freqüència regular i en alguns entorns de la vida de la persona (llar, treball, escola, vida comunitària, etc.). Prestació: Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport limitat.Descripció: Servei d'acolliment residencial de caràcter temporal o permanent que teuna funció substitutòria de la llar adequat per acollir a persones amb discapacitat psíquica amb necessitat de suport intermitent

-Suport extens: És el que es presta de manera continuada, sense límit de temps, amb una freqüència regular o alta i que afecta algunes situacions de la vida de la persona ambdiscapacitat (llar, treball, escola, vida comunitària, etc.). La persona depèn de tercers en determinades situacions. Servei de la llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport limitat ,trastorns de conducta, que té una funció substitutòria de la llar adequat per acollir a persones amb discapacitat psíquica amb necessitat de suport limitat...
tracking img