Chucky

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1086 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
3 Crea dreceres en l’ Escriptori als accessoris següents: Paint, Word Pad, Calculadora, i Bloc de notes.
[pic]
4 Prova amb diferents fons d’ Escriptori i escull aquell que més t’ agradi. Quines altres possibilitats ens ofereix la finestra propietats de: Pantalla? Com camviaries l’estalvi de pantalla? I la resolució?
[pic]
Ens ofereix temes, escriptori, estalvi de pantalla, presentació iconfiguració.
Per cambiar l’estalvi de pantalla cliquem el botó dret a l’escriptori, cliquem propietats y a continuación estavi de pantalla.
Per resolució aplicariem el mateix procés, però fiquem configuració.
5 Entra al menú contextual de l’escriptori. Quines opcions apareixen? Per a què s’utilitza cada opció?
Organitza les icones per: Serveix per situar les icones per tamany, nom, posició…Actualitza: Serveix per actualitzar una finestra.
Enganxa: Serveix per enganxar un element.
Enganxa la drecera: Fiquem al escritori la drecera que em seleccionat abans.
Desfés copia: Per desfer la opció copia.
Crea: Ficar un arxiu nou al escriptori.
Propietats : Modificar les propietats de l’escriptori.

6 Investiga què és una zona horaria. Configura una zona horaria diferent de la que tél’equip. Què succeeix en canviar la zona horària?
Les zones horàries o fusos horaris són cadascuna de les vint-i-quatre àrees en les que es divideix la Terra que segueixen la mateixa definició de temps.
Succeix que es cambia l’hora si cambiem la zona horària.

7 Quina utilitat tenen les pestanyes que hi ha en algunes finestres? Enumera alguns llocs on apareixen.
Ens ofereixen l’opció de obrir méspagines a la mateixa finestra.
Com passa a Internet podem obrir una nova pestanya.

8 Obre l’explorador del Windows. Personalitza la barra d’eines i fes que es mostrin tots els botons disponibles. Què permet cadascun de ells ?
Podem tornar endarrere, anar endavant, obrir un arxiu superior, cercar algun programa, obrir carpetes principals, poder visualitzar de diferents maneres els arxius,tallar i enganxar i copiar.

9 Utilitza l’explorador del Windows per moure’t per la jerarquia de carpetes que presenta el teu equip, i utilitza per això tant les opcions que apareixen en els diferents menús com els botons de la barra d’eines. Estan relacionades les opcions que apareixen en els menús amb els botons que hi ha en la barra d’eines?
Sí perquè la majoria estan relacionats.

10 Sinecesites tenir visible la mida que ocupa en disc un fitxer determinat, quina vista és la més adient? Sense utilitzar la vista anterior, com se’n podria esbrinar la mida?
A propietats ens indica la mida de l’arxiu.
Anant a visualització>Detalls

11 busca en el teu equip els fitxers següents :Hosts, services, ntuser i msimn.exe. Indica’n la localització en la jerarquia de carpetes del teu equip.Hosts: C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
Services: C:\Archivos de programa\archivos comunes
C:\WINDOWS\system32
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
Ntuser: C:\Documents and Settings\4tOPTATIVA-B
C:\WINDOWS\repair
Msimn.exe C:\Archivos de programa\Outlook Express
C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386
12 Dins de la carpeta Els meusdocuments, crea una carpeta amb el teu nom i dins d’aquesta, tantes carpetes com assignatures tinguis amb el noms respectius.

[pic]

13 Si t’equivoques en anomenar una carpeta,que es pot fer per corregir l’error?
Cliques amb el botó dret sobre la carpeta y selecciones canvia el nom.

14 Què succeeix si intentem fer una còpia d’una carpeta en el mateix lloc on ja existeix ?
Ens demana quecanviem el nom de la nova carpeta perquè ja existeix una amb el mateix nom.

15 Raona les diferències que hi ha entre copiar i tallar, i explica per què s’utilitzen.
Al aplicar copiar l’arxiu seleccionat es manté, i tenim l’opció de enganxar-ho a un altre lloc. En el cas de tallar fa la mateixa opció de enganxar però l’arxiu desapareix.

16 Experimenta amb la paperera de reciclatge (elimina...