Clases de informatica cat

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (602 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de septiembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Inserir Taules

obrim menú Tablas i seleccionem insertar tablas
indiquem el numero de columnes (verticals) i les files que tindrá la tuala.
Pilsem aceptar

Escriure en una taulal'escriptura s'organitza per cel·les, i aquestes poden contenir: textos, números o qualsevol altre carácter.
El pas d'una cel·la a una altre es fa mitjançant la tecla de tabulació, el ratolí oles tecles de moviment.
El format que desitjem aplicar al contingut de la nostre cel·les, es realitza de la mateixa forma que em fet fins ara, es a dir, seleccionant la part de text desitjat iaplicant la Barra de Formato o el menú Formato.

Manipulació d'una taula:

obrim menú Tablas i seleccionem seleccionar fila, columna o tabla. En el cas de fila o columna, queda seleccionadaaquella en la que es troba el cursor.
Seleccionar amb el punter del ratolí
Situem el punter del ratoí a: Fora ; per seleccionar una fila, damunt per seleccionar una columna i a dins perseleccionar una cel·la,.

Inserir una fila

Seleccionem exactament la fila que volem incluir una nova fila, de qualsevol de les maneres que em indicat abans, i escollim l'opció insertar fila delmenú tabla.

Insertar columna
Selecciionem la columna que ocupa la posioció on incluirem la nova columna.
Obrim el menú tabla i seleccionem Insertaer columna.


Eliminar Files,Columnes o cel·les:
Seleccionem la fila, la columne o la ce.la a eliminar i polsem sobre l'opció Eliminar cel·la, columna o Fila

Combinar cel·les
seleccionem la cel·la a combinatr i obrimel menú tabla i escollim combinar cel·les.

Dividir cel·les
seleccionemla cela a dividir i obrim el menú Tabla.
Escollim dividir celdas, i indiquem el numero de col·lumnes en la quedesitjem dividir la cel·la.

Domar autoformat
selecciionem la taula completa, i obrim el menú Tabla.
Escollim l'opció Autoformato Tabla.
L'alçada i amp`lada de les cel·les es canmbien...
tracking img