Coches con pilas de combustible

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (783 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Cotxes amb piles de combustible/ cotxes hidrogen

Experts sostenen que l'hidrogen serà el motor de l'economia en les pròximes dècades. És un element abundant, net, no contamina, ... i tambéemmagatzema i transporta la energia. També és l'element més abundant, bàsic i lleuger. avui dia es produïxen a l'any més de 45 milions de tones d'hidrogen? Aquesta quantitat bastaria per a impulsar 250milions de vehicles. Però un dels inconvenients en l'extracció d'aquest element és l'emmagatzematge. Per això, científics de tot el món treballen amb diversos materials i sistemes que permetin salvaraquest problema. En estat gasós, a temperatura i pressió ambient, l'hidrogen és molt voluminós: per a emmagatzemar la mateixa quantitat d'energia que un litre de gasolina es necessiten 3.000 litresd'hidrogen. Per això, se sol guardar i transportar en ampolles com gas a alta pressió i baixa temperatura (-253ºC), condicions que requereixen consum d'energia. Així mateix, la seva capacitatd'alliberament d'energia li converteix en un gas molt inflamable. Per això, els projectes d'investigació més prometedors en l'actualitat apunten a sistemes d'emmagatzematge sòlid.
Existeixen nombrosos mètodesd'obtenció de l'hidrogen. En l'àmbit industrial, s'assoleix a partir de l'aigua, per electròlisi (un mètode de separació dels elements que formen un compost aplicant electricitat), que consisteix enuna reacció química en la qual s'aplica corrent elèctric a l'aigua, que provoca que els seves molècules és trenquin, i s'obtinguin dues gasos; oxigen (O2) i hidrogen (H2). L'oxigen i l'hidrogenobtinguts és recolleixen separadament i s'emmagatzemen en un dipòsit. Més tard, l'hidrogen és pot fer servir per exemple, per impulsar un vehicle de pila de combustible. L'energia elèctrica per obtenirl'hidrogen ha de provenir de fonts d'energia renovable i no contaminant. Si s'utilitza com a font el gas natural, aquest es comprimeix per a separar els hidrocarburs lleugers, se li sotmet a un procés de...
tracking img