Com afecten les noves tecnologies en la forma de comunicar-se?

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 18 (4301 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
De quina manera el fet de comunicar-nos amb les noves tecnologies ( xat, twitter, facebook, blog...) influeix sobre els textos escrits estàndards ( articles periodístics, cartes al director, queixes a l'administració...)?

ABSTRACT

L’objectiu d’aquest treball és el de intentar esbrinar si el llenguatge que es fa servir en la comunicació escrita a través dels mòbils, conegut com SMS, als xatso en les anomenades “xarxes socials”, té una influència sobre textos estàndards com els articles periodístics, les queixes a l’administració, etc., o bé, al contrari, si l’empremta d’aquest “nou llenguatge” és inexistent en aquesta mena d’escrits. Al llarg d’aquesta exposició es desenvolupa el tema mostrant diferents punts de vista tant a favor com en contra. Així mentre algunes persones pensenque existeix una evolució del llenguatge i l’adaptació d’aquest a un nou fenomen anomenat “noves tecnologies”, d’altres creuen que aquest esdeveniment suposa una intrusió i un perjudici per a la llengua. Però aquestes no són les úniques opinions que s’han trobat. Contràriament a les abans esmentades, també existeixen criteris que defensen la postura que l’ús del llenguatge en situacions formals oescrits estàndards es continua fent de forma correcta, sense que noves situacions puguin influenciar de cap manera la seva bona consecució. Paral·lelament, s’ha dut a terme una aproximació al tema de les noves tecnologies i els canvis que aquestes han provocat al llarg dels últims anys, sobretot en el model de socialització, intentant aclarir si aquest fet es evident a tots els sectors d’edat de lasocietat o és majoritàriament juvenil i intentant esbrinar l’efecte que l’ús d’aquesta tecnologia pot tenir en la nostra llengua i a la nostra societat.

Paraules clau Llengua, societat, noves tecnologies, influències, escrits


INTRODUCCIÓ

Abans d’aprofundir en el tema que tractarà aquest treball i que correspon a la influència, o no, que poden patir els escrits formals derivada de lesnoves maneres de comunicació escrita a través de les xarxes socials o els mòbils, es considera oportú fer una aproximació tant al sentit del llenguatge com a forma de comunicació entre les persones, com al tema referent a les noves tecnologies, amb la intenció de tenir un millor coneixement d’aquest medi. Partint de la premissa que la llengua té com a finalitat l’enteniment entre les personess’entén que els diferents estils depenen de l’àmbit en el qual s’utilitza, ja que no és el mateix una conversa informal entre amics que un escrit a l’administració. Però la principal diferència entre la comunicació oral i l’escrita és sobretot la interacció. Mentre que a la primera es disposa d’una informació directa de las persones que hi intervenen, sent una acció espontània i immediata, als escritsés necessària una planificació, sobretot en els que tenen un cert grau de formalitat. El llenguatge emprat en aquest tipus de comunicació escrita, és més cuidat i ve marcat per unes regles establertes. Al llarg d’aquest treball s’intentarà esbrinar si les contínues evolucions que es donen en tots els àmbits tenen una repercussió directa al llenguatge escrit, especialment als textos més formals i, através de l’aportació de diferents exemples, es veurà com el recel pel futur ha estat present a totes les èpoques en referència a qualsevol mena de canvi. Com opina el periodista Jeff Jarvis1, “ está bien temer el futuro y debatirlo per corremos el peligro de cerrarnos a nuevas oportunidades”.

L’EVOLUCIÓ DE LA SOCIETAT A TRAVÉS DEL LLENGUATGE

És evident que la llengua ha patit contínuesmodificacions al llarg de la història. El llenguatge utilitzat a l’Edat Mitjana és diferent de l’utilitzat a l’actualitat. Les alteracions que aquest ha sofert són la conseqüència de la contínua adaptació als esdeveniments culturals i tecnològics de la societat. D’aquesta manera, s’observa que la incorporació de nous mots ve donada per l’evolució de la societat i pel desenvolupament del món que...