Com. audiovisual

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (884 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
A forma de coñecemento da noticia. Robert Ezra Park.
Por Alejandro Roca Rivera

Park leva a cabo un estudo baseándose nas categorías de coñecemento de William James. Para este existen dous tiposde coñecemento, que se diferencia pero que por seren termos relativos teñen cousas en común, o que supón un continuum.
As noticias son a forma que temos para coñecer o que ocorre a noso arredor.Estas noticias non se ocupan tanto do noso pasado coma do noso futuro, senon que informannos do noso presente e carecen de validez pasado un pequeno periodo de tempo. Estas noticias serán obxecto daquelaspersoas que teñan “interese noticioso”. O coñecemento máis elemental chega a nos grazas a ditas noticias. E este coñecemento pode darse de dous formas xa nomeadas anteriormente, a “familiaridade con”e o “coñecemento de”. A “familiaridade con” é o coñecemento que se adquire a través dun contacto do noso organismo co mundo que nos arrodea, poderíamos chamalo o coñecemento que ten como base asnosas experiencias persoais, é dicir, non adquirimos conceptos universais a partires desta forma de coñecemento. A “familiaridade con” ten unha serie de características, como o coñecemento clínico,encargado das habilidades ou o coñecemento técnico, que permítenos saber mellor acerca da natureza humana (a mente humana, por exemplo, non é algo que nós podamos coñecer a ciencia cierta, senon que é algoque conocemos intuitivamente). Este tipo de coñecemento é herdable polo que non podemos falar de coñecemento, senon de hábitos. Esta capacidade sintética, como é denominada por Park, oponse ócoñecemento formal e soamente poderá ser comunicada en forma de consellos prácticos.
Por outra banda, temos outra forma de coñecemenos; o “coñecemento de”. Este tipo de coñecemento é moito mas formal e serioque o anterior e basease na observsación das cousas que nos arrodean e que podemos tocar e ver cos nosos propios ollos. Cando falamos de “coñecemento de” xa acadamos certa exactitude e sabemos do...
tracking img