Comentari de text

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (433 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Comentari de text Àmbit comunicacional - Miquel Riera
En aquest text l'autor parla sobre la manipulació de la informació per part dels mitjans, i ens serveix primer com a exemple el fet que vatenir lloc a la central nuclear de Tricastin on hi va haver un vessament d'urani, fet important ja que ràpidament les autoritats van prohibir el reg de terres properes a la central, així com el bany i elconsum d'aigua extreta dels pous de la zona. A l'estat francès aquesta notícia va estar ressonant fortament en les portades dels diaris regionals francesos, però això no va ser suficient, encara quela central de Tricastin és a només 375 quilòmetres de Girona, perquè els mitjans el país fessin ressò. Esmenta que s'ha de tenir en compte que l'aigua amb la qual es refrigera aquesta central és laqual volen transvasar a Catalunya. Encara que la notícia es va presentar i era d'un obvi interès públic, no se li va donar la rellevància que mereixia en els mitjans, els quals no la van considerarnoticiable. Pensa que si un fet similar hagués ocorregut dins d’Espanya, encara que fos més lluny que la central francesa, a l'estat espanyol els mitjans haguessin jugat fortament amb el tema. Conclouaquesta primera part amb que als mitjans els importa més el que passa entre les fronteres artificials creades per l'home que el que realment interessa al lector, ja que aquesta contaminació radioactivapot travessar sense cap problema aquestes "fronteres".
A continuació s’ajuda d’un petit fragment que marca un accident semblant que va ocórrer deu dies després a una altra central propera. Que enaquest cas si que va tenir més ressò, ja que suposava un trencament en la confiança nuclear francesa.
Conclou amb que en aquesta Europa unida com ho és avui dia no hauria de tenir fronteres enl’informació, però no li sorprèn que no sigui així ja que això no seria beneficiós per cap estat.
L'autor fa ús d'un llenguatge col·loquial amb el qual busca que el lector entengui fàcilment la seva crítica,...
tracking img