Comentari mill

Páginas: 5 (1248 palabras) Publicado: 26 de abril de 2011
COMENTARI DE TEXT 1 DE J.S.MILL
És injustificat castigar algú simplement perquè estigui ebri; però, en canvi, cal castigar el soldat o el policia que s’embriagui estant de servei. En suma, sempre que existeix un dany o un risc de danys definits, ja sigui a un individu o a la col·lectivitat, el cas ja no cau dins l’àmbit de la llibertat i entra de ple dins l’àmbit de la moralitat o del dret.Però, en relació amb el dany merament contingent o, com podria anomenar-se, derivat que una persona causa a la societat per una actuació que no viola un deure específic envers la col·lectivitat ni ocasiona un dany perceptible a cap individu determinable, llevat d’ell mateix, aquest inconvenient és un dels que la societat pot permetre’s de patir per preservar el bé superior de la llibertat humana.[J. S. MILL. Sobre la llibertat, IV]
1. Expliqueu breument les idees principals del text i com hi apareixen relacionades (entre 40 i 80 paraules).
L’ Estat no té el dret a impedir o castigar el comportament de certes persones quan aquestes no perjudiquen a la comunitat ja que són lliures de decidir els seus actes, perquè no violen cap dret col·lectiu, en canvi el policia o el soldat que estanembriagats en hores de servei poden causar mal a altres persones que estan sota la seva responsabilitat, i en aquest cas es pot limitar la llibertat d'un individu.  El dany que un individu es produeix a si mateix és un mal menor que negar-li la seva llibertat.

2. Expliqueu breument el significat, en el text, de les expressions següents (entre 5 i 15 paraules en cada cas):
a) «àmbit de lallibertat» les persones poden fer el que vulguin sempre i quan no perjudiquin als altres.
b) «àmbit de la moralitat» quan hi ha un perill cap a altres persones l’estat ja pot prendre mesures per evitar-ho o per solucionar-ho.
3. Per què diu Mill que, en certs casos en què algú tria fer-se mal a si mateix, «aquest inconvenient és un dels que la societat pot permetre’s de patir per preservar el bésuperior de la llibertat humana»? Feu referència als aspectes del pensament de Mill que siguin pertinents, encara que no apareguin explícitament en el text.
L’ utilitarisme es una ètica que considera que la finalitat de l'acció humana i específicament la felicitat que s'aconsegueix a través de les accions humanes està vinculada a la realització d'accions útils , es a dir, que afirma què és boallò que ens és útil per ser feliços. Característiques de l’ utilitarisme:
- 1.Teleològica: fa referència a que la finalitat de les accions humanes es simplement ser feliç. MILL diu que la llibertat es un instrument imprescindible per arribar a la felicitat.
- 2.Consequencialista: considera que el bé ha de ser avaluat per les seves conseqüències. Sabem que l'útil és bo perquè podem avaluar lesconseqüències d'haver fet aquesta tria.
- 3.Prudencial: Allò útil sempre tindrà alguna relació amb la societat en què es pretén ser feliç. 
- 4.Agregativa: els utilitaristes creuen que es pot fer alguna mena de càlcul o de suma de plaers o de felicitat. 
El principi d'utilitat ens diu que els problemes sorgeixen quan la felicitat s'associa al plaer. Existeixen els plaers superiors (intel·lectuals)i els plaers inferior (corporals). Mill inclou entre els plaers superiors els que provenen del fet de contribuir a la felicitat col·lectiva. A mes, que el progrés de la humanitat va accentuant la felicitat que obtenim incorporant als nostres sentiments el bé del s altres.
El liberalisme influeix de manera fonamental en la felicitat individual de les persones. El liberalisme es la capacitat quetenen les persones de satisfer els seus plaers i les seves necessitats fent allò que els fa feliços. Per que hi hagi una certa harmonia en la societat s'han establert una sèrie de normes sobre la conducta de les persones. Mill diu que quan la direcció interna de l'Estat no es suficient per controlar la conducta dels seus membres, es necessari recorre a la pressió de l’opinió publica i a la força...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Comentario de Mill
  • Comentario de texto stuart mill
  • Comentario Formal De Juan José Millás
  • Mill
  • Miller
  • Millos
  • Mill
  • Millan

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS