Comentario texto valenciano

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (632 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
COMENTARI DE TEXT VALENCIÀ
* TEMA: De què tracta el text?
* RESUM:
-Reduir el text a una cuarta part
-Absencia de tota idea personal (objectivitat)
-Seguir l’ordre del text
-No exemples-Mots col·lectius
* ESTRUCTURA:
-La majoria de textos (argumentatius) tenen una introducció, argumentació(cos) i conclusió.
-Indicar línies que comprenen i justificar-les pel contingut queinclouen.
* TIPOLOGIA TEXTUAL:
-Descriptiu:
Té finalitat d’informar sobre l’estat de les coses. Predominen els substantius i els adjectius, metàfores, comparacions, adverbis ilocucions adverbials per a situar-nos en l’espai.
Gèneres: Inventari, guía turística, endevinalla, fitxa policial. **(noticies, cartes..)
-Narratiu:
Conta fets o accions, que es situen en un ordrecronològic (plantejament, nus i desenllaç)
Gèneres: Rondalla, conte, novel·la, reportatge, certes noticies, acudits, pel·lícules…
-Conversacional
Hi ha un intercanvi d’informació entrediversos interlocutors i es normalment oral, organitzat en torns de parla.
Gèneres: diàlegs, entrevistes, converses telefòniques
**Apareix incorporada tipicament a textos narratius o argumentatius(debatsorals o judicis)
-Argumentatiu
Té com a finalitat exposar punts de vista i opinions i fer creure alguna cosa a algú, mitjançant arguments. Dins d’aquest trobem: Emissor, Receptor, Tesi,Arguments.
S’estructura en introducció(on s’exposen els fets), desenvolupament (constituït per arguments i contraarguments) i conclusió.
Es fa ús de l’intertextualitat, connectors, pronoms personals,primera persona, adjectius, figures retòriques… També de verbs com creure, pensar, dir…
* Tipus d’arguments:
-Causa-conseqüencia: estableix una relació lógica entre els fets.
-D’autoritat
-Debenefici: justifica la tesi pel guany que s’en deriva.
-Exemplificació
-Comparacions i metafores
-Ad hominem: adreçat als interessos de l’interlocutor.
Gèneres: Debats, cartes al director,...
tracking img