Comepenes

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (440 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Exercicis de relatius

1. Omple els espais en blanc de les oracions següents amb un pronom relatiu adequat, acompanyat, si cal d’altres elements:
• Aquest rellotge i _______ jo he comprat sónde la mateixa marca.
• Vam passar pel poble ________residia el seu pare.
• Vaig trobar un amic ________ havia fet el servei.
• Dóna’m les eines ________ ho has fet.
• M’ha deixatuna enciclopèdia ________ tinc molt bones referències.
• L’obra ________ parlàveu és de Carles Riba.
• Era una causa ________ havien lluitat sempre.
• L’actriu ________ et parlava no hatingut èxit.ç
• Aquesta és la casa pairal ________ va néixer el meu pare.

2. Omple els buits de les frases següents amb alguna de les formes: que, qui, què, on, el/la/els/les + qual/s:
•És una població ________ han passat molts viatgers.
• La pilota ________ juguen els nois és meva.
• L’estudiant ________ han donat el premi, és aquell que seu al costat de l’Anna.
• Ésl’única cosa el preu de ________ no ha pujat.
• La carta ________ parlàveu no s’havia rebut.
• La marca de tabac ________ et parlava s’ha exhaurit.
• Els criteris ________ actuava lacomissió són discutibles.
• El futur ________ tenim posada la nostra esperança ha de ser de tots.
• El líder, ________ tots anaven, es va retirar del debat.

3. Insereix la segona frase dins dela primera utilitzant pronoms relatius:
P.ex. Prescindirem dels luxes./ Ens havíem acostumat als luxes.
Solució Prescindirem dels luxes als quals / a què ens havíem acostumat.

• El martellés inservible./ El mànec del martell s’ha trencat.
• Aquestes són les maletes./ En aquestes maletes hi ha la roba de diumenge.
• En Pere ha dit un disbarat./ En Pere no té sentit comú.
•Em refio de l’amic./ M’has parlat de l’amic.
• Aquest poble està voltat de fonts./ Les aigües d’aquestes fonts són medicinals.
• La noia és la meva germana./ La noia arriba amb el...
tracking img