Comepenes

Páginas: 2 (440 palabras) Publicado: 5 de enero de 2012
Exercicis de relatius

1. Omple els espais en blanc de les oracions següents amb un pronom relatiu adequat, acompanyat, si cal d’altres elements:
• Aquest rellotge i _______ jo he comprat sónde la mateixa marca.
• Vam passar pel poble ________residia el seu pare.
• Vaig trobar un amic ________ havia fet el servei.
• Dóna’m les eines ________ ho has fet.
• M’ha deixatuna enciclopèdia ________ tinc molt bones referències.
• L’obra ________ parlàveu és de Carles Riba.
• Era una causa ________ havien lluitat sempre.
• L’actriu ________ et parlava no hatingut èxit.ç
• Aquesta és la casa pairal ________ va néixer el meu pare.

2. Omple els buits de les frases següents amb alguna de les formes: que, qui, què, on, el/la/els/les + qual/s:
•És una població ________ han passat molts viatgers.
• La pilota ________ juguen els nois és meva.
• L’estudiant ________ han donat el premi, és aquell que seu al costat de l’Anna.
• Ésl’única cosa el preu de ________ no ha pujat.
• La carta ________ parlàveu no s’havia rebut.
• La marca de tabac ________ et parlava s’ha exhaurit.
• Els criteris ________ actuava lacomissió són discutibles.
• El futur ________ tenim posada la nostra esperança ha de ser de tots.
• El líder, ________ tots anaven, es va retirar del debat.

3. Insereix la segona frase dins dela primera utilitzant pronoms relatius:
P.ex. Prescindirem dels luxes./ Ens havíem acostumat als luxes.
Solució Prescindirem dels luxes als quals / a què ens havíem acostumat.

• El martellés inservible./ El mànec del martell s’ha trencat.
• Aquestes són les maletes./ En aquestes maletes hi ha la roba de diumenge.
• En Pere ha dit un disbarat./ En Pere no té sentit comú.
•Em refio de l’amic./ M’has parlat de l’amic.
• Aquest poble està voltat de fonts./ Les aigües d’aquestes fonts són medicinals.
• La noia és la meva germana./ La noia arriba amb el...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS