Comparació pestalozzi i fröbel

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1358 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
INTRODUCCIÓ

En aquest treball realitzarem una comparació de la trajectòria professional de dos autors: J. H. Pestalozzi, i F.Fröbel. Finalment, inclourem una petita bibliografia i una conclusió per a cada autor.

Els punts dels que tractarà el treball són els següents:

1. Biografia
2. Entorn històric i social
3. Principis antropològics
4. Principis pedagògics
5.Metodologia
6. Els autors dels quals han estat influïts
7. El autors als quals han influït
8. Institucions que formen
9. Materials que creen
10. Obres

| |PESTALOZZI |FRÖBEL |
|1. Biografia | Va néixer a Zúrich el 12 de gener de 1746, vamorir a |Va néixer a Oberweissbach, el 21 d’abril de 1782, va |
| |Brugg el 17 de febrer de 1827. |morir el 21 de juny de 1852. Va ser pedagog. |
| |Va ser un pedagog suïs, un dels primers pensadors que |Fou un gran autodidacta, a pesar d'estudiar durant algun|
||podem denominar com a pedagog. |temps a la universitat. |
|2. Entorn històric i social |La Revolució francesa va propagar noves idees de |En aquesta època es va desenvolupar l’esforç de la |
| |llibertat, fraternitat i igualtat que es van estendre |burgesia per establir el control civil no religiósde |
| |en moltes parts de Suïssa. No obstant això, els canvis |l’educació a través de la institució de l’ensenyament |
| |radicals socioeconòmics provinents de França no es van |públic nacional. Així, va créixer el poder de la |
| |imposar a Suïssa fins el 1797. França buscava en els|societat econòmica, i va disminuir el control de |
| |països veïns un recolzament contra les monarquies |l’església sobre l’educació. |
| |europees, i Suïssa es va veure implicada en la política|La Revolució francesa es va basar en les exigències |
| |expansionistafrancesa. |populars d’un sistema educatiu. Les idees |
| | |revolucionaries van tenir molta influència en el |
| | |pensament pedagògic d’altres països, principalment a |
|| |Alemanya i a Anglaterra, que van crear els seus sistemes|
| | |nacionals d’educació, i a América del Nord, que va |
| | |expandir molt laparticipació de l’estat en l’educació. |

|3. Principis antropològics |Desenvolupa una Antropologia Social, de la qual les |Per a ell la tasca educativa és la contemplació de la |
| |bases són les concepcions polítiques i socials; també |naturalesa (semblant al pensament de Rousseau), de |
| |desenvolupa una AntropologiaPersonal, que orienta |l’home i Déu, portant a l’home a conèixer-se a si |
| |sobre l’educació de les persones. Van relacionades. |mateix, a viure en pau amb la naturalesa i en unió |
| | |sempre amb Déu. |
|4. Principis...
tracking img