Coneixements dela materials

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (699 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1.EL CONEIXEMENT DELS MATERIALS
Què són?
Són substàncies què fem servir per produir o construir objectes. Els podem clasificar en
-Materials tradicionals (d’origen biològic i d’origengeològic)
-Materials Sintètics.

MATERIALS TRADICIONALS
Són aquells que obtenim a partir dels recursos que hi ha a la natura.
Aquests poden ser d’origen biològic i geològic.

· Materialsd’origen geològic

-Les roques: Són agregats de minerals presents en la natura. Es poden clasificar en:
Es poden clasificar en:
-magmatiques: formades a partir del magma.
-metamòrfiques:formades per alteracions de roques ja consolidades en l’escorça terrestre.
- sedimentàries: formades com a resultat de l’erosió o d'un precipitat químic.
S’usen principalment enla construcción i com a substrat per algunes disciplines artístiques; com l’escultura o l’arquitectura.
Alguns exemples de roques usades com a materials són:
El granit: És una rocaplutónica, construida especialmente de quars, feldespat i mica. Es produeix al solidificar-se lentament el magma amb un gran contingut de silici en alta presió.
..S’utilitza per construir pavients, en espaispúblics o taulells a les cuines o banys.
El marbre: És una roca metamòrfica, amb textura compacta, d’aspecte cristal.litzat i composta per grans microscòpics de calcita.
..S’utilitza en laconstrucció i en l’escultura.
Argila: És un material granular format per la descomposicio de les roques feldespàtiques format per silicats d’alumini hidratat.
Les partícules d’argila tenenuna mida de gra inferior als 0,002mm.
...S’utilitza per obtenir materials ceràmics, com per exemple fabricar maons i objectes de terrissa.
Grava: Són roques d’entre 2 i 64 cm.
.. S’utilitzaper pavimenntar els carrers i per fabricar formigó.

-Els minerals: Són substàncies de composició química estable que sahn format geològicament. Principalment tenen funcions ornamental si...