Constitució 1812 (català)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (359 palabras )
  • Descarga(s) : 7
  • Publicado : 26 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Llegiu el text següent i responeu les qüestions.

Article 3. La sobirania rau essencialment en la nació, i, per això mateix, pertany exclusivament a la nació el dret d’establir les seves lleisfonamentals.

Art. 4. La nació està obligada a conservar i protegir per lleis sàvies i justes la llibertat civil, la propietat i els altres drets legítims de tots els individus que la componen.Art. 8. Tot espanyol, sense cap distinció, també està obligat a contribuir en proporció als seus havers a les despeses de l’Estat.

Art. 9. Així mateix, tot espanyol està obligat a defensar la pàtriaamb les armes, quan sigui
cridat per la llei.

Art. 12. La religió de la nació espanyola és i serà perpètuament la catòlica, apostòlica, romana, única vertadera. La nació la protegeix per lleissàvies i justes, i prohibeix l’exercici de qualsevol altra.

Art. 14. El Govern de la nació espanyola és una Monarquia moderada hereditària.

Art. 15. La potestat de fer les lleis rau a les Cortsamb el rei.

Art. 16. La potestat de fer executar les lleis rau en el rei.

Art. 27. Les Corts són la reunió de tots els diputats que representen la nació, nomenats per ciutadans de la forma que esdirà.

Art. 91. Per ser diputat de Corts cal ser ciutadà amb l’exercici dels seus drets, més gran de vint-i-cinc anys. [...]

Art. 92. A més cal, per ser diputat de Corts, tenir una renda anualproporcionada procedent de béns propis.

Art. 242. La potestat d’aplicar les lleis en les causes civils i criminals pertany exclusivament als tribunals.

Constitució espanyola de 1812

Pregunta1

a) Descriviu de quin tipus de text es tracta i digueu de què tracta. (0’75 punts)

b) Digueu quin és el context històric del text. (0’75 punts)

c) Expliqueu la definició de sobirania, elsdrets i deures dels espanyols, i el tractament de la qüestió religiosa i de la divisió de poders que establia la Constitució del 1812. (1 punt)

Pregunta 2

a) Resumiu les grans etapes i els...
tracking img