La constitució del 1812

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1361 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
LA CONSTITUCIÓ DEL 1812

El text que analitzarem en aquest comentari és una Constitució de l`any 1812, per tant és un text jurídic per la raó que son lleis elaborades, i és de carácter constitucional.
La font d´aquest text es primària, perquè fou elaborada pel poble el qual ha elegit els seus diputats per a crear aquestes lleis. La constitució fou elaborada en plena guerra d´Independènciad´Espanya dels francesos. Els francesos havien ocupat quasi tot el territori espanyol, menys la part de Cadis. Com Cadis era lliure i no estava sotmesa a França va convocar les anomenats Corts de Cadis per a elaborar una Constitució que garantia una sèrie de drets al poble espanyol. Van decidir eliminar l´Antic Règim i la Inquisició. Tot això ho volien implantar a tota Espanya per a eixir del´absolutisme governat per França, però la situació de guerra i la tornada de Ferran VII van impedir aquesta reforma i això va significar la tornada de l´absolutisme.
L´autor de la Constitució fou el Parlament, el qual estava constituït pels representants del poble. Aquests decidien segons el que volia el poble les lleis que s´havien de fer. Normalment els representants del Parlament no eren gentprivilegiada, per tant, la majoria volia el que el poble, llibertat.

* Idees principals de cada article de la Constitució

Article 1. La nació significa la reunió de tots els espanyols, és a dir, la unió de no només Espanya sinó també els territoris peninsulars i les colònies americanes.
Article 2. La nació espanyola no es de ningú, per tant, és independent i lliure, és a dir, no necessita unrei.
Article 3. La sobirania ja no resideix en el monarca, sinó el poder el té el poble espanyol, això és la sobirania nacional, la qual fou un nou concepte per al poble espanyol.
Article 4. Protecció mitjançant lleis justes: els principis liberals, com la propietat i altres drets humans legítims.
Article 8. Tots tenen que pagar impostos a l´Estat, per tant no hi ha distinció entre pobre o ric.Article 12. L´única religió ha de ser la catòlica, la qual és protegida per l´Estat , i no dóna opció de tindre una altra.
Article 14. La monarquia ha de ser constitucional i hereditària, per tant el rei no és elegit sinó es rei per els seus avantpassats.
Article 15. El poder legislatiu està en mans de les Corts la qual decideix i elabora les lleis amb la presència del rei.
Article 16. Elpoder executiu el té el rei, ell és el que executa les lleis.
Article 17. El poder judicial resideix en els tribunals establerts per la llei.
Article 27. Als Corts estan els representants/diputats que han sigut elegits prèviament pel poble.
Article 34. Es requereixen unes eleccions prèvies per a elegir els diputats del les Corts.
Article 92. Els diputats han de pagar un determinat preu cada anyprocedent dels seus béns si volen ser diputats.
Article 142. El rei és el que té el dret de parar alguna llei o canvi, però només en dues ocasions. (dret de vet)
Article 303. Prohibició de la tortura.
Article 306. Dret a la propietat privada. Cada ciutadà té el dret de tindre una casa pròpia.
Article 366. L´establiment d´escoles en tot el país, amb ensenyament adequada, que serà gratuïta iobligatòria, com també l´ensenyament de la religió catòlica.
Article 371. Llibertat d´escriure i publicar qualsevol idea, ja sigui personal o política.

* Definició dels termes més significatius del text.

Sobirania nacional: és un concepte que prové del filòsof Rousseau, que va exposar en 1792 en el contracte social . Aquesta paraula vol dir que el poder resideix en la nació, en elconjunt de ciutadans, els quals elegeixen els seus representants , i per tant aquests al Parlament representen la veu del poble. Per tant el poble permet a l´Estat exercir el poder en el seu nom.
En la història d´Espanya aquest concepte primerament apareix en la Constitució del 1812, és la primera vegada que la nació espanyola pot expressar el que vol, mitjançant les votacions. Encara que en...
tracking img