Costos per a la presa de decisions a c/t

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 40 (9753 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Costos per a la presa de decisions a curt termini
Francisco Martín Peña Alfred Rocafort Nicolau
P07/01018/02371

© FUOC • P07/01018/02371

Costos per a la presa de decisions a curt termini

Índex

Introducció......................................................................................Objectius........................................................................................... 1. La comptabilitat per a la presa de decisions..................... 1.1. Característiques de la informació rellevant ........................... 1.2. Costos rellevants..................................................................... 1.3. Decisions a curt termini ......................................................... 1.3.1.Tipus.............................................................................. 1.3.2. Metodologia .................................................................. 1.4. Estructures de costos i decisions a curt termini..................... 1.4.1. Resultats en costos complets i parcials......................... 2. L’anàlisi volum-cost-utilitat ................................................... 2.1. Formulacions del llindar de rendibilitat (LR)........................ 2.1.1. Versió elemental de l’LR ............................................... 2.1.2. Recta de beneficis i representació gràfica..................... 2.2. Altres conceptes fonamentals................................................. 2.2.1. Marge de seguretat........................................................ 2.2.2. Efecte palanca dels costos fixos.................................... 2.2.3. El cas de la multiproducció .......................................... 2.3. Observacions finals................................................................. 3. Costos rellevants i decisions a curt termini....................... 3.1. Què s’entén per informació rellevant .................................... 3.2. Sistemàtica de les decisions a curt termini............................ 3.3. Anàlisi comptable d’algunes decisions................................... Resum................................................................................................

5 6 7 7 10 12 12 13 14 15 18 18 18 25 26 26 26 29 29 31 31 34 36 40

© FUOC • P07/01018/02371

5

Costos per a la presa de decisions a curt termini

Introducció

La presa de decisions és unaexpressió massa estreta per a abastar la infinitat de situacions en què el directiu ha d’intervenir. De tota manera ens serà útil per a mostrar el costat més pràctic, en aparença, de la comptabilitat de costos: aquell que s’encarrega de proporcionar informació rellevant que permeti de discernir, econòmicament parlant, davant l’alternativa de dues solucions igualment atractives. La teoria i pràctica deles decisions basades en dades comptables ja té una llarga tradició en els manuals de costos anglosaxons. D’aquí han passat als nostres textos, de vegades amb un excessiu reflex servil. Creiem que falta, per part dels autors nacionals, entre els quals modestament ens incloem, un esforç per a identificar i plantejar correctament aquelles situacions més típiques de les nostres empreses nacionals.Encara així, algun canvi es comença a entreveure en els últims manuals apareguts recentment al nostre país. Aquest mòdul, tanmateix, té una finalitat més modesta. Es tracta d’introduir l’estudiant a les principals eines i enfocaments de costos que avui es proposen com a ajuda comptable a la presa de decisions a curt termini. Voluntàriament, hem evitat l’exposició abstracta i ens hem estimat més depresentar cada concepte prou protegit d’exemples numèrics. Si amb aquesta metodologia aconseguim que l’estudiant quedi interessat en aquest camp dels costos per a la presa de decisions a curt termini, haurem complert amb el nostre objectiu principal, i seria un bon començament de l’assignatura Comptabilitat de costos II, tenint en compte que som en un moment en què tots els homes i dones...
tracking img