Crakatoa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 20 (4805 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Projecte Crakatoa

Organització i gestió de centres educatius

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ 3
2. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE I ANÀLISI DE LA REALITAT 4
3. CONTEXTUALITZACIÓ DE CRAKATOA I L’ASSOCIACIÓ X 5
3.1. CRAKATOA 5
3.2. ORGANIGRAMA CRAKATOA 6
3.3. LA FUNDACIÓ X 7
4. OBJECTIUS DEL PROJECTE 8
5. PERFIL DELS USUARIS 9
6. METODOLOGIA DE LES ACTIVITATS 10
7. RECURSOS ORGANITZATIUS 14
8.RECURSOS HUMANS 16
8.1. ORGANIGRAMA DEL PROJECTE 20
9. RECURSOS MATERIALS 21
MATERIAL FUNGIBLE/NO FUNGIBLE 22
10. PRESSUPOST ECONÒMIC 24
11. AVALUACIÓ PROJECTE 26
12. ANNEXES 28

INTRODUCCIÓ

Aquest projecte esdevé de l’encàrrec d’una fundació de persones amb discapacitat intel·lectual a una associació de lleure per discapacitats que treballen per la millora de laqualitat de vida en la seva vida quotidiana.
Concretament consisteix en la planificació d’un programa d’activitats que proporcioni al col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual una estada de vacances en un espai diferent al de la resta de l’any i gaudir de l’oci i el temps lliure d’una manera més distesa i en un entorn més relaxat.

JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE I ANÀLISI DE LAREALITAT

No fa molts anys, aproximadament entre 15 i 20 anys, que es parla del lleure i l’oci amb persones amb discapacitat intel·lectual. Les persones amb discapacitat intel·lectual tenen dret, com totes les persones de l’estat espanyol, a tenir vacances i poder gaudir d’un oci de qualitat. L’oci per les persones amb discapacitat intel·lectual és un dret universal amb independència de l’edati les necessitats de recolzament que necessiti la persona. Per això, aquest projecte vol lluitar i treballar per el dret a l’oci per a les persones amb discapacitat intel·lectual.

Un aspecte molt important a tenir en compte és el dret i la necessitat que tenen els participants a canviar d’entorns, és a dir, poder tenir la possibilitat de poder diferenciar físicament l’ambient laboral, delfamiliar i del d’oci.

Aquest projecte en concret neix de la motivació de tres educadores que treballen amb persones amb discapacitat intel·lectual de proporcionar el seu dret a l’oci, és a dir, unes vacances en un context normalitzat i de qualitat.

Per tal de poder concretar el projecte, utilitzarem com a exemple la fundació X, ja que utilitzar una del territori gironí podria ser coneguda iper tant no s’estaria complint la confidencialitat de dades.

CONTEXTUALITZACIÓ DE CRAKATOA I L’ASSOCIACIÓ X

3.1. CRAKATOA

CRAKATOA neix l'any 2008 promoguda per tres educadores que des de fa anys treballen amb persones amb discapacitat intel·lectual.

Es formalitza com una associació per tal de donar resposta a les famílies necessitades i desenvolupar un lleure dequalitat, no només en el períodes de vacances, sinó al llarg de l'any.

Aquest any, la Fundació X ens ha fet l’encàrrec de donar cobertura als seus participants en el període de vacances, concretament, al mes d’Agost.

L’objectiu principal de CRAKATOA és oferir a la persona amb discapacitat intel·lectual, els recursos i recolzaments necessaris per poder gaudir d’un oci de qualitat i donar suport ales famílies de les persones amb discapacitat intel·lectual oferint recursos adequats i donant resposta a les necessitat i exigències canviants.

Crakatoa, des de fa poc organitza diferents activitats per infants, joves i adults amb discapacitat intel·lectual apostant per la seva normalització. Durant tot aquest temps les activitats han augmentat qualitativament i quantitativament en relació alnúmero de participants i tipus d’activitat.

Els nostres objectius com associació:

- Oferir als participants amb discapacitat intel·lectual i a les seves famílies, independentment de les seves necessitats de suport, els recursos i els recolzaments necessaris per poder gaudir d’un oci de qualitat mitjançant una actuació que vol aportar el benestar i la satisfacció a nivell personal i...
tracking img