Crear árbol de carpetas en windows

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (274 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Penja l'estructura d'arbre
Estructura d'arbre inicial:

a. Crea a l'escriptori la carpeta horari.
b. Dins d'horari crearàs cinc carpetes de dilluns a divendres.
c.En dilluns dues carpetes: matemàtiques i informàtica. Dinsd'informàtica crearàs un fitxer de text anomenat tema1_sumar.txt i dins de matemàtiques un altre anomenattema1_sistema_binari.txt.
d. En dimarts crearàs la carpeta deports i dins d'ella les carpetesgimnàs i piscina. En gimnàs crearàs dos fitxers de text anomenats sessió1.txt i sessió2.txt respectivament.En piscinacrearàs la carpeta fotos amb dues imatges anomenades imatge1.bmp i imatge2.bmp respectivament.
e. En dimecres crearàs la carpeta lectures i dins d'ella lescarpetes revistes i llibres. En llibres posaràs la imatgeel_conde_de_montecristo.bmp i en revistes la imatgepc_plus.bmp.
f. En dijous crearàs la carpeta oci i dins d'ella lescarpetescinema i cafeteria, en cinema crearàs una imatgepel·lícula1.bmp i en cafeteria un documents de text, menú.txt.
g. En divendres crearàs dos fitxers de text, música.txticançons.txt respectivament.

[pic]
Mostra l'estructura d'arbre inicial al professor.
[pic]

Canvis:
a. Canvia de lloc el fitxer imatge1.bmp i posa-la dins dematemàtiques.
b. Elimina lacarpeta cafeteria.
c. Canvia el nom a la carpeta matemàtiques, per dibuix.
d. Canvia el nom al fitxer tema1_sumar.txt, per capitol1_restar.txt.
e. Copia les fotos de la piscina dinsde divendres.
f. Elimina el fitxer sessió.1.txt.
g. Copia la carpeta gimnàs a dijous.
h. Copia la carpeta dimarts i divendres dins de dijous.
i. Crea lacarpeta fotos dins d'horari.
j. Canvia de lloc totes les imatges de l'estructura i posa-les a la carpeta fotos.
Enviar una imatge de l'estructura d'arbre final . Nomarbre_final_nom.zip
tracking img