Cuentos, adivinansas en kaqchikel

LAWILA´ 1

Ya caj chikaj, yacaj ik´am palow p´a nik´aj cha chak´a in´ achinaq´
Respuesta: K´ok

LAWILA´ 2

in kétequik´kin chuplin pari´ kaj´ cha chak´a in´achinaq´
Respuesta: q´ij

LAWILA´3

Gox rij´saq´ ü päm gö Jä chupam´
Respuesta: K´ok

LAWILA´ 4

guix rij´ kö raq´ rax´ü pam´
Respuesta: Rï güix

LAWILA´ 5

Wok´al raq´an jisjik´ri raq´an gö pa ru ulew.
Respuesta:wok´al raq´an

LAWILA´ 6

rax ri chirij ya ri ru pam´ säq´
Respuesta: Perra

LAWILA´ 7

q´an na puaq´, säq´a puaq´ ka jaq´ri atziaq´, ya rï k´a wilo´ a sach´
Respuesta: inkiney

LAWILA´ 8in´qöyolik´kin k´am bik ri wochoch´, quin´binik´mejë waqán, a wï quin qäx wï, ka köjekan jun batz´ saq´a puaq´
Respuesta: la tortuga

LAWILA´ 9

nim´ru je´, saq´ri rij´ cha´tzukuj´jun jayxaq´pawi tinamit´
Respuesta: Chöy

LAWILA´ 10

paq´alik ká biririk´ xok´pari jay yari ká chuplin ka chak´unik y kü an jun laj jay, chiri ku tij ri kötzij.
Respuesta: ri gonon

LAWILA´ 11

Ruk´alluja kej saq chuwi kaq junyu ye b´a junanin ye catzan jun kowa ye toq para chi. Respuesta ri eyaj

LAWILA´ 12

in jun nimalaj il gö jun´u guix,
Respuesta: ri ak´

LAWILA´ 13

in´junchin´yari quin göl ri jay
Respuesta: Candado

LAWILA´ 14

sach´k´u bij jun abäj che´jun abäj
Respuesta: ko ri q´a käslemal

LAWILA´ 15

yacaj chikáj ri qij p´a nik´aj
Respuesta: huevo

LAWILA´16

chiri in kás lik kö jun nú yudbál nu wi käq y yari quin ka´m quin koj jun qëq´
Respuesta: fosforo


LAWILA´ 17

quin´paqe´ chaqáb´, quin wuarik´ chiri säq´ yari na ká wiltaj´wë go´nuxig´
Respuesta: el murcielago

LAWILA´ 18

a sach´ ri yari il´ nim´na q´asta ká wilö?
Respuesta: oscuridad

LAWILA´ 19

cha´chak´a achique´ chicopi, ká kam´pari qui q´ab´ri e winaq´i
Respuesta:la mosca

LAWILA´ 20

ahique´tinamet´ nabey, ka´ tzenik´ teri´ka´chiconik´
Respuesta: ja - Pon

LAWILA´ 21

in´jun chin´yari quin göl ri jay
Respuesta: Candado

LAWILA´ 22...
tracking img